POST

1.การเปรียบเทียบระหว่างพี่กับน้อง

Follow
1.การเปรียบเทียบระหว่างพี่กับน้อง
2.เด็กเห็นแบบอย่างการทะเลาะวิวาทจากผู้ใหญ่และจากโซเซียล
3.พ่อแม่สอนให้เด็กแข่งกัน แก่งแย่ง ชิงดีกัน ระหว่างพี่น้องมากเกินไป
4.พ่อแม่หรือผู้ปกครองลงโทษเด็กด้วยการตีบ่อยๆ
5.ความไม่ยุติธรรมของผู้ใหญ่ แสดงว่าเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งและต่อว่าลงโทษอีกฝ่ายทำให้เด็กอิจฉากันและทะเลาะกันบ่อย
6.เอาใจเด็กเล็กมากกว่าเด็กโต
7.ครอบครัวไม่สงบ มีความเครียด พ่อแม่ไม่มีเวลาเอาใจใส่ลูก ทำให้เด็กไม่มีความสุข กังวล หงุดหงิดและทะเลาะกันง่ายมากขึ้น

กติกาเข้าร่วมรับของรางวัล

คำถามที่ 5 : คุณพ่อคุณแม่คิดว่า ต้นเหตุของปัญหาพี่น้องทะเลาะกันของที่บ้านนั้น เกิดจากสาเหตุใด

เกณฑ์การตัดสิน : โพสต์ที่มียอด Like มากที่สุด นับถึงวันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม เวลา 9:00น.
ประกาศผล : วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2565

Please login to comment. Login

Please login to comment. Login
Street
Articles
Club
Noti
Me