8nonoon54897
8nonoon54897
@8nonoon54897524

·
#แม่ส่งการบ้าน
1.พฤติกรรมที่คาดหมายให้ลูกปฏิบัติในช่วงอายุของลูกคือ ตอนนี้น้องโมจิ อายุ 3 ขวบ 6 เดือน ให้เค้าเก็บของเล่นทุกครั้งเมื่อเล่นเสร็จแล้วหรือไปเล่นของเล่นชิ้นใหม่ และกฏระเบียบอีก 1 ข้อคือสร้างวินัยโดยการไม่ให้มีโทรศัพท์ระหว่างทานข้าวหรือขณะรออาหารมื้อนั้นอยู่ เพราะ ให้ลูกรู้จักว่า เวลาไหนควรทำอะไร เป็นการฝึกระเบียบวินัยไปในตัวรวมถึงทักษะทางสังคม เมื่ออยู่ร่วมกับผู้อื่น วิธีการทําให้ลูกปฏิบัติตามคือ เป็นตัวอย่างที่ดีให้ลูก พ่อแม่ผู้ปกครองควรเปลี่ยนจากคำสอน การอบรม ดุด่า เป็นการใช้คำพูดที่อ่อนหวาน หรือเล่นเกมส์แข่งกันเก็บของเล่นดีกว่า หรือถ้าทานข้าวเสร็จแม่จะให้หนูลองล้างจานดูหนูชอบมั้ย
2.ตารางเวลาประจำวัน สำหรับบ้านนี้
06:⁰0-07:00 = พับผ้าห่ม เก็บที่นอนให้เรียบร้อย
07:00-07:30 = ออกกำลังกาย
07:30-07:40 = อาบน้ำ ล้างหน้า เข้าห้องน้ำให้เรียบร้อย
07:40-08:00 = ทานอาหารเช้า ทานเอง ไม่ป้อนแล้วแปรงฟัน
08:00-08:30=ทุกคนต่างไปทำงาน ส่วนหนูเตรียมเรียน Home school กับคุณแม่ที่บ้าน
08:30-09:00=ออกกำลังตอนเช้า ร้อง เล่น เต้น เพลิน กับน้องและพี่ในช่วงปิดเทอม
09:00-10:00=เตรียมเข้าสู่การเล่านิทานภาคเช้า และให้เด็กๆแสดงความเห็น
10:00-11:00=ช่วยดูแลน้องเล็ก ให้เค้ามีส่วนร่วมในการเปลี่ยนผ้าอ้อมน้อง อาบน้ำน้อง
11:00-11:30=เสริมวิชาการตามช่วงวัย
11:30-12:00=ทานอาหารกลางวัน ให้ทานเอง
12:00-13:00=นอนกลางวัน
13:00-14:00=Art for kids+home work
14:00-14:30=ทานอาหารว่างบ่าย
14:30-15:00=Play and Learn
16:00-17:00=ชวนกันวิ่ง ออกกำลังกายในบ้าน
17:00-17:30=ชวนกันทำอาหาร
17:30-18:30 =รับประทานอาหารร่วมกัน
18:30-19:30=ทำกิจวัตรประจำเตรียมตัวเข้านอน
20:00-20:30=เล่านิทานให้ฟัง+ทานเต้าก่อนนอน

·
การบ้านการใจ การตั้งกฎระเบียบที่บ้านที่ทำให้ลูกมีสุขภาพดีและมีความสุข
1. การตั้งกฎระเบียบที่บ้าน: พฤติกรรมใดที่คาดหมายให้ลูกปฏิบัติในช่วงอายุของลูก
เพราะอะไรถึงเลือกกฎระเบียบนี้ให้ลูกปฏิบัติ และจะมีวิธีการอย่างไรให้ลูกปฏิบัติตาม
2. เขียนตารางเวลาประจำวัน
3. โพสต์ลงในคลับแม่ใจดี พร้อมกับใส่แฮซแท็ก #แม่ส่งการบ้าน

·

·

·

·

·