POST

กติกาเข้าร่วมรับของรางวัล

กติกาเข้าร่วมรับของรางวัล

คำถามที่ 5 : คุณพ่อคุณแม่คิดว่า ต้นเหตุของปัญหาพี่น้องทะเลาะกันของที่บ้านนั้น เกิดจากสาเหตุใด

เกณฑ์การตัดสิน : โพสต์ที่มียอด Like มากที่สุด นับถึงวันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม เวลา 9:00น.
ประกาศผล : วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2565

Please login to comment. Login

พฤติกรรมของพ่อแม่ ซึ่งส่วนใหญ่จะเกิดจากความไม่ตั้งใจค่ะ
การเลี้ยงดูลูกที่เราอาจจะทำให้ลูกรู้สึกว่า พ่อแม่รักลูกไม่เท่ากัน และไม่ให้เค้าทำกิจกรรมร่วมกัน เค้าจึงความอิจฉา หรือหวงของ
คิดว่าจริงๆแล้วเด็กๆอยากเล่นด้วยกันนะคะ แค่อาจจะยังหาวิธีที่จะเล่นด้วยกันอยู่ อาจจะยังมีตัวเองเป็นศูนย์กลาง พ่อแม่คงต้องช่วยส่งเสริมวิธีเล่นด้วยกันโดยที่ทุกคนมีความสุขให้ค่ะ ❤️
การให้ความสำคัญลูกไม่เท่ากัน สอนลูกมากกว่าการtrustความเข้าใจความรู้สึกของลูก
1.การเปรียบเทียบระหว่างพี่กับน้อง
1.การเปรียบเทียบระหว่างพี่กับน้อง 2.เด็กเห็นแบบอย่างการทะเลาะวิวาทจากผู้ใหญ่ จากสื่อโซเชียล 3.พ่อแม่สอนให้เด็กแข่งกัน แก่งแย่ง ชิงดีกันระหว่างพี่และน้องมากเกินไป 4.พ่อแม่หรือผู้ปกครองลงโทษด้วยการตีลูกบ่อยๆ 5.ความไม่ยุติธรรมของผู้ใหญ่ แสดงว่า เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งและต่อว่า ลงโทษอีกฝ่ายทำให้เด็กอิจฉากันและทะเลาะกันบ่อย 6.เอาใจเด็กเล็กมากกว่าเด็กโต 7.ครอบครัวไม่สงบ มีความเครียด พ่อแม่ไม่มีเวลาเอาใจใส่ลูก ทำให้เด็กไม่มีความสุข กังวล หงุดหงิดและทะเลาะกันง่ายมากขึ้น
เกิดจากความไม่เข้าใจในตัวของเด็ก คนพี่อยากเล่นคนเดียว ส่วนคนน้องเห็นพี่เล่นแล้วดูน่าสนุกเลยอยากเล่นด้วย เลยมีการแย่งชิงของเล่นเกิดขึ้น ผู้ปกครองควรให้ความสนใจใกล้ชิดให้มาก หาวิธีช่วยคลี่คลายและไม่ทำตัวเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีให้เด็กๆเห็น
คนเป็นพี่จะคิดว่าคุณพ่อคุณแม่รักน้องมากกว่าตัวเองค่ะ
คำถามที่ 5 : คุณพ่อคุณแม่คิดว่า ต้นเหตุของปัญหาพี่น้องทะเลาะกันของที่บ้านนั้น เกิดจากสาเหตุใด

1. พี่คิดว่าพ่อกับแม่รักน้องมากกว่า
2. โดนเปรียบเทียบกันเอง
3. พ่อกับแม่ไม่สนใจ
4. โดนสอนให้เด็กแข่งกัน
Please login to comment. Login
Street
Articles
Club
Noti
Me