การบ้านการใจ บันทึกและให้คะแนนอารมณ์ตนเอง
1.บันทึกอารมณ์ที่เกิดขึ้น ว่าคืออารมณ์อะไร และให้คะแนนว่า มาก-น้อยแค่ไหน
ด้วยการ "วัดระดับความรู้สึก" (Emotional Scale) ที่ตนเองรับรู้ได้ (O- 10)
เช่น รู้สึกโล่งสบาย 8 คะแนน โกรธ 4 คะแนน
2. โพสต์ส่งการบ้าน ที่คลับนี้ เป็นเวลา 3 วันติดต่อกัน
0


Please Login to CommentLog In