1.หายใจเข้า หายใจออก นับ 1-10 หรือ ท่องบทสวดมนต์ในใจเพื่อทำให้ใจเ

1.หายใจเข้า หายใจออก นับ 1-10 หรือ ท่องบทสวดมนต์ในใจเพื่อทำให้ใจเย็นลง
2.ใจเย็น ไม่ดุลูกในทันที ควรรับฟังทั้งสองฝ่าย
3.ให้เหตุผลมากกว่าอารมณ์ ห้ามปรี๊ดเวลาลูกทะเลาะกัน
4.หากิจกรรมที่เราชอบทำเพื่อผ่อนคลายเวลาลูกทะเลาะกัน
กติกาเข้าร่วมรับของรางวัล

คำถามที่ 4 : แบ่งปันวิธีการจัดการอารมณ์ของคุณพ่อคุณแม่ เมื่อลูกๆ ทะเลาะกัน

เกณฑ์การตัดสิน : โพสต์ที่มียอด Like มากที่สุด นับถึงวันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม เวลา 9:00น.
ประกาศผล : วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2565
0


Please Login to CommentLog In