POST

หายใจเข้าลึกๆ หายใจออกนานๆ แล้วทำตัวเองให้มีความสุขกับเรื่องที่เจ

หายใจเข้าลึกๆ หายใจออกนานๆ แล้วทำตัวเองให้มีความสุขกับเรื่องที่เจอค่ะ

กติกาเข้าร่วมรับของรางวัล

คำถามที่ 4 : แบ่งปันวิธีการจัดการอารมณ์ของคุณพ่อคุณแม่ เมื่อลูกๆ ทะเลาะกัน

เกณฑ์การตัดสิน : โพสต์ที่มียอด Like มากที่สุด นับถึงวันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม เวลา 9:00น.
ประกาศผล : วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2565
0

Please login to comment. Login

Please login to comment.
Login