Please Login to CommentLog In

8nonoon54897
1.ทักษะการให้อภัย เช่น เมื่อทำผิดต้องรู้จักยกมือไหว้และกล่าวคำว่า ขอโทษ 2.ทักษะการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เช่น ให้พี่มีส่วนร่วมในการดูและน้อง แต่งตัว ป้อนข้าว ร้องเพลงกับน้อง 3.ทักษะบอกรักกันทุกวัน แสดงออกถึงความรัก เช่น กอด สัมผัส จากพ่อแม่พี่น้องและสอนให้ลูกรู้ว่าการกอดและสัมผัส ห้ามให้คนอื่นกอด/สัมผัส หากเราเจอคนแปลกหน้า 4.ทักษะการมองบวกและคิดดีกับพี่น้อง 5.ทักษะการมี EF ที่ดี