POST

ทักษะความคิด ช่วยกันคิดกับน้องว่าจะเล่นยังใงดีค่ะ

ทักษะความคิด ช่วยกันคิดกับน้องว่าจะเล่นยังใงดีค่ะ

กติกาเข้าร่วมรับของรางวัล

คำถามที่ 2 : ทักษะอะไรที่คิดว่าสำคัญสำหรับพี่น้องที่จะอยู่ด้วยกัน เล่นกันได้อย่างดี

เกณฑ์การตัดสิน : โพสต์ที่มียอด Like มากที่สุด นับถึงวันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม เวลา 9:00น.
ประกาศผล : วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2565
กติกาเข้าร่วมรับของรางวัล  คำถามที่ 2 : ทักษะอะไรที่คิดว่าสำคัญสำหรับพี่น้องที่จะอยู่ด้วยกัน เล่นกันกติกาเข้าร่วมรับของรางวัล  คำถามที่ 2 : ทักษะอะไรที่คิดว่าสำคัญสำหรับพี่น้องที่จะอยู่ด้วยกัน เล่นกัน
1

Please login to comment. Login

1.ทักษะการให้อภัย เช่น เมื่อทำผิดต้องรู้จักยกมือไหว้และกล่าวคำว่า ขอโทษ 2.ทักษะการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เช่น ให้พี่มีส่วนร่วมในการดูและน้อง แต่งตัว ป้อนข้าว ร้องเพลงกับน้อง 3.ทักษะบอกรักกันทุกวัน แสดงออกถึงความรัก เช่น กอด สัมผัส จากพ่อแม่พี่น้องและสอนให้ลูกรู้ว่าการกอดและสัมผัส ห้ามให้คนอื่นกอด/สัมผัส หากเราเจอคนแปลกหน้า
4.ทักษะการมองบวกและคิดดีกับพี่น้อง 5.ทักษะการมี EF ที่ดี
Please login to comment.
Login