POST

กติกาเข้าร่วมรับของรางวัล

กติกาเข้าร่วมรับของรางวัล

คำถามที่ 1 : แบ่งปันวิธีการเสริมสร้างความรักระหว่างพี่กับน้อง

เกณฑ์การตัดสิน : โพสต์ที่มียอด Like มากที่สุด นับถึงวันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม เวลา 9:00น.
ประกาศผล : วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2565
กติกาเข้าร่วมรับของรางวัล  คำถามที่ 1 : แบ่งปันวิธีการเสริมสร้างความรักระหว่างพี่กับน้อง  เกณฑ์การตักติกาเข้าร่วมรับของรางวัล  คำถามที่ 1 : แบ่งปันวิธีการเสริมสร้างความรักระหว่างพี่กับน้อง  เกณฑ์การตั
5

Please login to comment. Login

เวลาทะเลาะกันพ่อแม่ต้องไม่ตัดสินใครก่อน ฟังความทั้งพี่และน้อง หาของเล่นที่สามารถเล่นได้ทั้งพี่และน้องช่วยๆกันเล่นได้ เสริมสร้างความรักน้องตั้งแต่น้องอยู่ในครรภ์ค่ะ
ให้พี่สอนน้องเล่นของเล่นว่าเล่นยังไง เค้าจะได้เล่นด้วยกัน
พี่ช่วยดูแลน้องตั้งแต่เกิดเลยค่ะ เค้าจะชอบเลือกเสื้อผ้าให้น้องใส่ แฮปปี้ทั้งคู่ค่ะ
1.ให้ความรัก ความอบอุ่นเท่ากัน กอดลูกเสมอ 2.ไม่เปรียบเทียบพี่กับน้อง หรือคนอื่น 3.บอกลูกด้วยเหตุผลไม่ใช้การดุ ด่า หรือตีลูก 4.สอนลูกให้ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพื่อให้เกิดความสามัคคีกัน 5.หากิจกรรมให้พี่และน้องได้ทำร่วมกัน เช่น ปลูกต้นไม้ รดน้ำต้นไม้ ช่วยดูแลคุณตาคุณยาย ช่วยงานบ้าน
หากิจกรรมให้พี่กับน้องมีส่วนร่วมช่วยกันคิดช่วยกันทำค่ะ
Please login to comment.
Login