POST

ไตรมาสสาม

ไตรมาสสาม
หมายถึงการตั้งครรภ์ตั้งแต่ 28-40 สัปดาห์ เป็นช่วงที่คุณแม่จะเริ่มมีอาการเจ็บท้องคลอด หรืออีกชื่อเรียกว่าเจ็บท้องครบกำหนด จะมีอาการเจ็บท้องตั้งแต่ 37-40 สัปดาห์ก็ได้

ในบางคนอาจจะตั้งครรภ์โดยที่ไม่มีอาการเจ็บครรภ์ อาจจะเลยมาจนถึง 41 สัปดาห์ แต่ทางการแพทย์จะไม่ปล่อยให้คุณแม่คลอดเมื่ออายุครรภ์มากเกินไป เพราะว่าตัวรกจะเกิดการเสื่อมลงไป ทำให้การถ่ายออกซิเจนหรืออาหารไปถึงเด็กในครรภ์แย่ลง เพราะฉะนั้น ทารกที่อยู่ในครรภ์เกินกำหนด โดยส่วนมากแล้วถ้าคลอดออกมาเด็กอาจจะมีสุขภาพไม่แข็งแรง

Please login to comment. Login

เราจะสามารถทราบได้อย่างไรว่าเจ็บท้องคลอดจริงหรือแค่เจ็บธรรมดา
การเจ็บท้องคลอดจะมีลักษณะคือมดลูกจะแข็งตัวเป็นระยะๆ โดยในช่วงแรก อาจจะมีแข็งตัวนานๆครั้ง เราเรียกว่าเจ็บครรภ์เตือน แต่ถ้ามีอาการแข็งถี่ขึ้น ทุก3-5นาที อันนี้จะเข้าข่ายเป็นการเจ็บครรภ์จริงครับ โดยที่บอกว่ามดลูกแข็งตัวนั้น คุณแม่จะสังเกตได้จากการจับที่หน้าท้อง จะพบว่าหน้าท้องจะตึง ทั้งท้องครับ แต่ถ้าตึงด้านเดียว หรือแข็งด้านเดียวจะไม่ใช่การเจ็บครรภ์นะครับ
Please login to comment.
Login