mombieclub
mombieclub
@mombieclub

ตรวจครรภ์: ขั้นตอนการตรวจและความสำคัญในการดูแลรักษาสุขภาพของแม่และทารกในครรภ์

วิธีการตรวจครรภ์มีหลายวิธี ซึ่งรวมถึงการตรวจโดยแพทย์หรือการทำการตรวจเองที่บ้าน การตรวจครรภ์ด้วยตนเองเป็นวิธีที่ง่ายและสะดวก แต่ควรยืนยันผลการตรวจโดยแพทย์เพื่อความแม่นยำและการดูแลสุขภาพที่เหมาะสมของแม่และทารกในครรภ์ ยังมีวิธีการตรวจครรภ์อื่น ๆ เช่น การตรวจโดยใช้เทคโนโลยีการตรวจเลือดหรือการตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์ ทั้งนี้การเลือกใช้วิธีการตรวจครรภ์นั้นควรพิจารณาตามสถานการณ์และความเหมาะสมของแต่ละกรณี

ความสำคัญของ การตรวจครรภ์

ความสำคัญในการตรวจครรภ์

การตรวจครรภ์เป็นสิ่งที่สำคัญมากในการดูแลสุขภาพของมารดาและทารกในครรภ์ การตรวจครรภ์ช่วยให้สามารถตรวจหาโรคและภาวะที่อาจเกิดขึ้นได้ในขณะตั้งครรภ์ เช่น โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง หรือโรคต่างๆ ที่สามารถส่งผลกระทบต่อการตั้งครรภ์และสุขภาพของทารกในครรภ์ได้ การตรวจครรภ์ยังช่วยให้สามารถตรวจหาภาวะแท้ง หรือภาวะแทรกซ้อนต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ในขณะตั้งครรภ์ และสามารถดูแลและป้องกันได้อย่างทันเวลา

การตรวจครรภ์และสุขภาพของมารดา

การตรวจครรภ์ช่วยให้สามารถตรวจหาภาวะแท้ง หรือภาวะแทรกซ้อนต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ในขณะตั้งครรภ์ เช่น ภาวะติดเชื้อ โรคหัวใจ โรคไต หรือโรคต่างๆ ที่สามารถส่งผลกระทบต่อการตั้งครรภ์และสุขภาพของทารกในครรภ์ได้

นอกจากนี้ การตรวจครรภ์ยังช่วยให้สามารถตรวจหาโรคและภาวะที่อาจเกิดขึ้นได้ในขณะตั้งครรภ์ เช่น โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง หรือโรคต่างๆ ที่สามารถส่งผลกระทบต่อการตั้งครรภ์และสุขภาพของทารกในครรภ์ได้ การตรวจครรภ์ยังช่วยให้สามารถตรวจหาภาวะแท้ง หรือภาวะแทรกซ้อนต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ในขณะตั้งครรภ์ และสามารถดูแลและป้องกันได้อย่างทันเวลา

ขั้นตอนในการตรวจครรภ์

การตรวจสอบสุขภาพทั่วไป

ขั้นตอนแรกใน การตรวจครรภ์ คือการตรวจสอบสุขภาพทั่วไปของคุณแม่ การตรวจสอบสุขภาพทั่วไปประกอบด้วยการตรวจวัดความดันโลหิต ตรวจสุขภาพช่องปาก ตรวจสุขภาพสมอง ตรวจสุขภาพตา และตรวจสุขภาพปอด การตรวจสอบสุขภาพทั่วไปเป็นขั้นตอนสำคัญในการระบุสถานะของคุณแม่ก่อนที่จะไปตรวจครรภ์ต่อไป

การตรวจอัลตราซาวน์

การตรวจอัลตราซาวน์เป็นการตรวจครรภ์ที่ใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์ในการดูภาพของทารกในครรภ์ การตรวจอัลตราซาวน์สามารถระบุได้ว่าทารกในครรภ์มีการเจริญเติบโตอย่างเหมาะสมหรือไม่ และสามารถระบุระยะเวลาของการตั้งครรภ์ได้ การตรวจอัลตราซาวน์เป็นการตรวจครรภ์ที่มีความแม่นยำสูงและเป็นที่นิยมในปัจจุบัน

การทดสอบแล็บ

การทดสอบแล็บเป็นการตรวจครรภ์ที่ใช้เทคโนโลยีการทำงานของแล็บในการตรวจหาฮอร์โมนการตั้งครรภ์ในเลือดของคุณแม่

วิธีการตรวจครรภ์ที่บ้าน

การทดสอบการตั้งครรภ์ที่บ้าน

การทดสอบการตั้งครรภ์ที่บ้านเป็นวิธีที่สะดวกและรวดเร็วที่สุดสำหรับผู้หญิงที่ต้องการตรวจสอบการตั้งครรภ์ของตนเอง วิธีการทำงานของการทดสอบการตั้งครรภ์ที่บ้านมีดังนี้

  1. ซื้อชุดตรวจครรภ์ที่บ้านจากร้านขายยาหรือร้านขายออนไลน์
  2. เปิดชุดตรวจครรภ์และอ่านคู่มือการใช้งานให้ละเอียด
  3. รับตัวอย่างปัสสาวะเข้าสู่ชุดตรวจครรภ์
  4. รอผลการทดสอบภายในเวลาที่ระบุในคู่มือการใช้งาน

การตรวจจากความรู้สึก

การตรวจความรู้สึกเป็นวิธีการตรวจสอบการตั้งครรภ์ที่เป็นที่นิยมในปัจจุบัน เนื่องจากการตรวจความรู้สึกสามารถตรวจสอบการตั้งครรภ์ได้เร็วและสะดวกยิ่งขึ้น วิธีการทำงานของการตรวจจากความรู้สึกมีดังนี้

  1. วิ่งเล่นหรือออกกำลังกายเบาๆ เพื่อเพิ่มการไหลเวียนของเลือดในร่างกาย
  2. นั่งหรือนอนเอาตัวรอดแล้วใช้มือสัมผัสบริเวณหน้าท้อง หากมีครรภ์อยู่จะรู้สึกได้ว่ามีการเต้นของลูกน้อย
  3. ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของระดับฮอร์โมนเอสทรอเจนในร่างกายด้วยชุดตรวจฮอร์โมนเอสทรอเจนที่มีจำหน่ายในร้านขายยาหรือร้านขายออนไลน์

การตรวจครรภ์ที่บ้านเป็นวิธีที่สะดวกและรวดเร็ว แต่ควรระมัดระวังและอ่านคู่มือการใช้งานให้ละเอียดก่อนใช้งานเพื่อป้องกันความผิดพลาดในการตรวจสอบการตั้งครรภ์ของตนเอง

คำแนะนำสำหรับการตรวจครรภ์

การดูแลตัวเองระหว่างการตรวจครรภ์

การตรวจครรภ์เป็นเรื่องที่สำคัญในการดูแลสุขภาพของผู้หญิงที่ต้องการตั้งครรภ์ แต่การดูแลตัวเองระหว่างการตรวจครรภ์ก็เป็นสิ่งที่สำคัญไม่แพ้กัน ผู้หญิงควรรักษาสุขภาพด้วยการทานอาหารที่มีประโยชน์ ออกกำลังกายเพื่อควบคุมน้ำหนัก และหลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่หรือดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อลดความเสี่ยงในการตั้งครรภ์ที่มีภัยคุกคามต่อสุขภาพของแม่และทารกในครรภ์

การเตรียมตัวสำหรับการตรวจครรภ์

การเตรียมตัวสำหรับการตรวจครรภ์เป็นสิ่งที่สำคัญเพื่อให้ผลการตรวจออกมาได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ ก่อนการตรวจครรภ์ ผู้หญิงควรระบายปัสสาวะให้หมดก่อนเพื่อป้องกันผลการตรวจที่ไม่แม่นยำ และอย่างสำคัญควรอ่านคำแนะนำของผู้ผลิตและติดตามขั้นตอนการใช้งานอย่างถูกต้อง

นอกจากนี้ ยังมีการใช้ที่ตรวจครรภ์แบบตัวเองที่สามารถซื้อได้ที่ร้านขายยา แต่ในการใช้งานต้องอ่านคำแนะนำและติดตามขั้นตอนการใช้งานอย่างถูกต้องเช่นกัน

หมายเหตุ: ข้อควรระวังในการตรวจครรภ์ด้วยตัวเองคือ ผลการตรวจที่แสดงผลเป็นลบอาจไม่แสดงให้เห็นถึงการตั้งครรภ์ที่เป็นจริงได้เสมอไป เพราะฉะนั้น การตรวจครรภ์ด้วยตัวเองไม่สามารถแทนการตรวจจากแพทย์ได้ และควรไปพบแพทย์เพื่อตรวจสอบการตั้งครรภ์อย่างแม่นยำต่อไป

การตรวจครรภ์และโรคที่เกี่ยวข้อง

โรคที่เกี่ยวข้องกับการตั้งครรภ์

การตั้งครรภ์เป็นช่วงเวลาที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อหรือเป็นโรคต่าง ๆ ได้ง่ายขึ้น เนื่องจากระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายลดลง ดังนั้นการดูแลสุขภาพในช่วงนี้จึงมีความสำคัญอย่างมาก เพื่อป้องกันการติดเชื้อหรือโรคต่าง ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อการตั้งครรภ์และการคลอด เช่น โรคหัดเยอรมัน โรคหัดไข้เหลือง โรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ หรือโรคหลอดเลือดในสมอง

การป้องกันโรค

การป้องกันโรคในช่วงตั้งครรภ์สามารถทำได้โดยการดูแลสุขภาพอย่างเหมาะสม รวมถึงการรับวัคซีนที่เหมาะสมตามคำแนะนำของแพทย์ การเลือกอาหารที่มีประโยชน์ต่อการตั้งครรภ์ การออกกำลังกายอย่างเหมาะสม และการพักผ่อนให้เพียงพอ นอกจากนี้ คู่สามีภรรยาควรมีการป้องกันการติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์โดยการใช้ช่องทางปลอดภัย และไม่มีพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อใด ๆ

ตรวจครรภ์ 2 ขีด

การตรวจครรภ์เป็นวิธีที่ใช้สำหรับการตรวจสอบว่ามีการตั้งครรภ์หรือไม่ การตรวจครรภ์ 2 ขีดเป็นวิธีที่พบได้บ่อยที่สุดในปัจจุบัน เนื่องจากมีความสะดวกและรวดเร็ว โดยจะใช้ชุดทดสอบที่มีสองเส้น คือเส้นควบคุม (C) และเส้นทดสอบ (T) ในการตรวจว่ามีการตั้งครรภ์หรือไม่

เมื่อทำการตรวจครรภ์แล้วพบว่าเส้นทดสอบ (T) ขึ้น 2 เส้น แสดงว่าผลเป็นบวก และมีโอกาสตั้งครรภ์สูง แต่หากเส้นทดสอบ (T) ขึ้นเส้นเดียว แสดงว่าผลเป็นลบ และไม่มีการตั้งครรภ์

การตรวจครรภ์ 2 ขีดนั้นมีความแม่นยำสูงถึง 99% แต่ก็ยังมีโอกาสที่ผลจะเป็นบวกลวง (False Positive) หากมีการตรวจครั้งแรกแล้วพบว่าเป็นผลบวก ควรทำการตรวจซ้ำอีก 1-2 ครั้งเพื่อยืนยันผล

นอกจากนี้ การตรวจครรภ์ 2 ขีดนั้นควรทำหลังจากผ่านไปอย่างน้อย 1 สัปดาห์หลังจากที่มีการมีเพศสัมพันธ์ หรือหลังจากที่ได้รับการผสมตัวเป็นเวลา 2-3 สัปดาห์ โดยควรทำการตรวจในตอนเช้าหรือก่อนนอนเพื่อให้ได้ผลการตรวจที่แม่นยำที่สุด

อย่างไรก็ตาม การตรวจครรภ์ด้วยตนเองเป็นวิธีที่ค่อนข้างไม่แม่นยำเป็นอย่างมาก และหากมีความเสี่ยงที่จะตั้งครรภ์ ควรปรึกษาแพทย์เพื่อทำการตรวจแบบเชิงพันธุกรรมหรือตรวจด้วยอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อความแม่นยำและปลอดภัยที่สุด

ตรวจครรภ์ 2 ขีดจางมากๆ

การตรวจครรภ์ที่บ้านด้วยที่ตรวจครรภ์ที่ซื้อได้ในร้านค้าหรือร้านขายยาเป็นวิธีที่สะดวกและรวดเร็วที่สุดสำหรับผู้หญิงที่ต้องการตรวจครรภ์เองที่บ้าน แต่บางครั้งผลการตรวจครรภ์ที่แสดงผลเป็น 2 ขีดจางมากๆ ทำให้ผู้หญิงสงสัยว่าเป็นเพราะอะไร

เส้นแถบที่ขึ้นเป็น 2 ขีดแสดงว่ามีการตั้งครรภ์เกิดขึ้น แม้ว่าเส้นแถบที่ขึ้นจะอ่อนแอหรือจางลง ก็ยังแสดงว่ามีการตั้งครรภ์เกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม มีสาเหตุหลายประการที่สามารถทำให้เส้นแถบที่ขึ้นเป็น 2 ขีดจางมากๆ ได้ เช่น ตรวจครรภ์ในช่วงเวลาที่ฮอร์โมน HCG ในปัสสาวะน้อย ๆ หรือเป็นผลของการตรวจครรภ์ก่อนเวลาที่เหมาะสม

หากผู้หญิงต้องการยืนยันการตั้งครรภ์ ควรรอจนกว่าจะผ่านไปประมาณ 1 อาทิตย์หลังจากวันที่คาดว่าจะมีการตั้งครรภ์เกิดขึ้น แล้วจึงตรวจครรภ์อีกครั้ง หากผลการตรวจครรภ์ยังคงเป็น 2 ขีดจาง ๆ ให้นัดพบแพทย์เพื่อตรวจสอบอีกครั้ง

การตรวจครรภ์เป็นเรื่องสำคัญที่ผู้หญิงควรให้ความสำคัญและใช้วิธีการตรวจที่ถูกต้องเพื่อป้องกันความสับสนและตัดสินใจที่ไม่ถูกต้องในการดูแลรักษาสุขภาพของตนเองและลูกน้อยในอนาคต

ตรวจครรภ์ 1 ขีด แต่ประจำเดือนไม่มา

ถ้าตรวจครรภ์แล้วเป็นผลลบ แต่ประจำเดือนไม่มา อาจจะเกิดจากหลายสาเหตุ อาทิเช่น อาการเครียด การเปลี่ยนแปลงของระบบฮอร์โมน การทานยาบางชนิด หรือการเปลี่ยนแปลงของน้ำหนัก การตรวจครรภ์ในช่วงต้นๆ อาจจะไม่ตรวจพบการตั้งครรภ์ได้ เนื่องจากฮอร์โมนการตั้งครรภ์ยังไม่เพียงพอ

อย่างไรก็ตาม หากตรวจครรภ์แล้วเป็นผลลบ แต่ยังไม่มีการตั้งครรภ์ ควรรออีกสัก 2-3 วัน แล้วค่อยตรวจครรภ์อีกครั้ง หากผลยังเป็นลบ แต่ประจำเดือนก็ยังไม่มา ควรปรึกษาแพทย์เพื่อหาสาเหตุและการรักษาต่อไป

ตรวจตั้งครรภ์ เร็วสุดกี่วัน

การตรวจตั้งครรภ์เร็วสุดกี่วันขึ้นอยู่กับวิธีการตรวจที่ใช้ โดยวิธีการตรวจที่แม่นยำและเร็วที่สุดคือการตรวจเลือดเพื่อหาฮอร์โมนการตั้งครรภ์ (hCG) ซึ่งสามารถตรวจได้ตั้งแต่ 7-10 วันหลังจากการตั้งครรภ์ ซึ่งในบางกรณีอาจตรวจเจอผลบวกได้ตั้งแต่ 5 วันหลังจากการตั้งครรภ์

นอกจากนี้ยังมีวิธีการตรวจครรภ์อื่น ๆ ที่ใช้ได้ เช่น การตรวจเองที่บ้านด้วยชุดตรวจครรภ์เอง ซึ่งสามารถตรวจได้หลังจากผ่านไป 1-2 สัปดาห์หลังการตั้งครรภ์ แต่ความแม่นยำของวิธีการตรวจนี้ไม่สูงเท่ากับการตรวจเลือดเพื่อหาฮอร์โมนการตั้งครรภ์

นอกจากนี้ยังมีวิธีการตรวจครรภ์อื่น ๆ อีกหลายวิธี เช่น การตรวจด้วยเครื่องเอกซ์เรย์ การตรวจด้วยเครื่องช่วยค้นหาฮอร์โมนการตั้งครรภ์ในปัสสาวะ แต่วิธีการตรวจเหล่านี้ไม่ได้รับความนิยมมากเท่าวิธีการตรวจเลือดเพื่อหาฮอร์โมนการตั้งครรภ์

ดังนั้น หากต้องการทราบผลการตรวจครรภ์เร็วที่สุด และแม่นยำที่สุด ควรเลือกใช้วิธีการตรวจเลือดเพื่อหาฮอร์โมนการตั้งครรภ์ ซึ่งสามารถตรวจได้ตั้งแต่ 7-10 วันหลังจากการตั้งครรภ์ และสามารถตรวจเจอผลบวกได้ตั้งแต่ 5 วันหลังจากการตั้งครรภ์ในบางกรณี

Ref

  1. https://my.clevelandclinic.org/health/articles/22489-human-chorionic-gonadotropin
  2. https://medlineplus.gov/lab-tests/sonogram/#:~:text=An%20ultrasound%20is%20an%20imaging,images%20may%20be%20called%20sonograms.<br>
  3. https://www.nhs.uk/pregnancy/trying-for-a-baby/doing-a-pregnancy-test/<br>

บทความที่เกี่ยวข้อง
เคล็ดลับการเก็บรักษานมแม่
เคล็ดลับการเก็บรักษานมแม่
24 พฤษภาคม 2022 10:24
การเก็บรักษานมแม่ หรือที่เรียกกันว่าการสต็อกนมถือเป็นวิธีสำคัญที่คุณแม่ทุกคนควรทราบ เพราะหากเก็บรักษาหรือนำออกมาใช้อย่างไม่เหมาะสม นมที่คุณแม่อุตส่าห์
แนะนำคาร์ซีท (Car seat) มียี่ห้อไหนที่น่าสนใจบ้าง
แนะนำคาร์ซีท (Car seat) มียี่ห้อไหนที่น่าสนใจบ้าง
24 พฤษภาคม 2022 09:51
คาร์ซีท แบรนด์ Chicco เป็นสินค้าสำหรับแม่และเด็กชื่อดังจากประเทศอิตาลี ด้วยชื่อเสียงยาวนานกว่า 60 ปี ทำให้มียอดขายเป็นอันดับ 1 ในประเทศอิตาลี เป็นที่ร
ผิวเด็ก: 8 เคล็ดลับการดูแลผิวของลูกน้อย
ผิวเด็ก: 8 เคล็ดลับการดูแลผิวของลูกน้อย
25 พฤษภาคม 2022 04:01
ทราบหรือไม่คะว่า ผิวเด็กละเอียดอ่อนและบอบบางกว่าผิวของผู้ใหญ่มาก จำเป็นที่จะต้องดูแลเอาใจใส่และบำรุงผิวพรรณของลูกน้อยให้มีสุขภาพที่ดี มาอ่านเคล็ดลับกั
การนอนของลูกน้อยสำคัญ ในแต่ละช่วงวัยควรนอนอย่างไรดี?
การนอนของลูกน้อยสำคัญ ในแต่ละช่วงวัยควรนอนอย่างไรดี?
20 พฤษภาคม 2022 02:54
การนอนเป็นเรื่องของการพักผ่อนสมอง ซึ่งจะช่วยให้ร่างกายได้พักผ่อน สร้างภูมิต้านทานโรค นอนแล้วทำให้ตื่นมาสดชื่น อารมณ์ดี คิดอ่านอะไรก็ได้ดีขึ้น จดจำสิ่ง