Articles

เช็คลิสต์วัคซีนที่ลูกต้องฉีดตามช่วงอายุ

Category :

อุปกรณ์ดูแลสุขภาพอื่นๆ

Article Thumbnail

ปีใหม่นอกจากจะทบทวนเรื่องราวที่ผ่านมา อีกสิ่งสำคัญคือต้องคิดล่วงเลยไปปีหน้าว่ามีอะไรบ้างที่ต้องจัดการ วัคซีนก็เป็นเรื่องที่เยอะพอสมควร เชื่อว่าคุณแม่หลายคนต้องมีหลงลืมกันแน่นอน งั้นเรามาเช็คกันค่ะว่าแต่ละช่วงวัยลูกรักต้องฉีดวัคซีนอะไรบ้าง

วัคซีนทารกแรกเกิด

- วัคซีนป้องกันวัณโรค (BCG Vaccince) ฉีดให้เด็กก่อนออกโรงพยาบาล

- วัคซีนตับอักเสบบี (HBV) เข็มที่ 1 ฉีดภายใน 24 ชั่วโมงหลังเด็กเกิด

 

วัคซีนเด็กช่วงอายุ 2 เดือน และ 4 เดือน

- วัคซีนรวม 5 โรค DTap-IPV-HIB เข็มที่ 1 (สำหรับอายุ 4 เดือน)

(วัคซีนคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน-วัคซีนโปลิโอ-วัคซีนฮิป เพื่อป้องกันการติดเชื้อ Haemophilus influenzae type b ที่ทำให้เกิดโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบในเด็กเล็ก โรคปอดบวม โรคข้ออักเสบ)

- วัคซีนนิวโมคอคคัสชนิดคอนจูเกต (PCV) ป้องกันโรคปอดบวม เข็มที่ 1(สำหรับอายุ 2 เดือน) ,เข็มที่ 2 (สำหรับอายุ 4 เดือน)

-วัคซีนไวรัสโรต้า (RV) ป้องกันโรคท้องร่วงหยอดเข้าที่ปาก ครั้งที่ 1(สำหรับอายุ 2 เดือน) ,ครั้งที่ 2 (สำหรับอายุ 4 เดือน)

 

วัคซีนเด็กช่วงอายุ 6 เดือน

-วัคซีนรวม 6 โรค DTaP-IPV-HIB-HBV เข็มที่ 3

(วัคซีนคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน-วัคซีนโปลิโอ-วัคซีนฮิป-วัคซีนตับอักเสบบี)

-วัคซีนนิวโมคอคคัสชนิดคอนจูเกต (PCV) ป้องกันโรคปอดบวม เข็มที่ 3

-วัคซีนไวรัสโรต้า (RV) ป้องกันโรคท้องร่วง ครั้งที่ 3 (กรณี Pentavalent)

 

วัคซีนเด็กช่วงอายุ 9-12 เดือน

-วัคซีนป้องกันหัด หัดเยอรมันและคางทูม (MMR) เข็มที่ 1

-วัคซีนไข้สมองอักเสบเจอี (JE) ป้องกันโรคไข้สมองอักเสบเจอี เข็มที่ 1

-วัคซีนไข้หวัดใหญ่ เข็มที่ 1 โดยฉีด 2 เข็มห่างกัน1 เดือนในครั้งแรก หลังจากนั้นแนะนำฉีดปีละครั้ง

 

วัคซีนเด็กช่วงอายุ 12-15 เดือน

-วัคซีนนิวโมคอคคัสชนิดคอนจูเกต (PCV) ป้องกันโรคปอดบวม เข็มที่ 4

-วัคซีนอีสุกอีใส เข็มที่ 1

-วัคซีนตับอักเสบเอ (HAV) เข็มที่ 1 ชนิดไม่มีชีวิตให้ 2 เข็มห่างกัน 6-12 เดือน

 

วัคซีนเด็กช่วงอายุ 18 เดือน

-วัคซีนรวม 5 โรค DTaP-IPV-HIB เข็มที่ 4

(วัคซีนคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน-วัคซีนโปลิโอ-วัคซีนฮิป)

 

 

วัคซีนเด็กช่วงอายุ 2-4 ปี

-วัคซีนไข้สมองอักเสบเจอี (JE) เข็มที่ 2 (แนะนำให้ฉีดในเด็กอายุ 2-2 ½ ปี)

-วัคซีนป้องกันหัด หัดเยอรมันและคางทูม (MMR) เข็มที่ 2

-วัคซีนอีสุกอีใส เข็มที่ 2

 

วัคซีนเด็กช่วงอายุ 4-6 ปี

-วัคซีนรวม 4 โรค DTaP-IPV เข็มที่ 5

(วัคซีนคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน-วัคซีนโปลิโอ)

 

วัคซีนเด็กช่วงอายุ 11-12 ปี

-วัคซีนคอตีบ-บาดทะยัก–ไอกรน (TdaP) กระตุ้น 1 เข็ม จากนั้นฉีดกระตุ้นด้วย Td ทุก 10 ปี

-วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกจากเชื้อเอชพีวี (HPV) ฉีดได้ตั้งแต่อายุ 9 ปีขึ้นไปโดยฉีด 2 เข็มห่างกัน 6-12 เดือน (ฉีดได้ทั้งในเด็กผู้หญิงและเด็กผู้ชาย โดยในเด็กผู้ชายนั้นสามารถป้องกันโรคหูดหงอนไก่และมะเร็งทวารหนักในเด็กผู้ชายได้ด้วย)

หากคุณพ่อคุณแม่ไม่สามารถนำเด็กไปฉีดวัคซีนได้ตามกำหนดเวลาเนื่องจากติดเหตุจำเป็น เช่น เด็กมีอาการป่วย หลังจากเด็กหายดีแล้ว ให้รีบพาเด็กไปฉีดวัคซีนโดยไม่จำเป็นต้องเริ่มต้นใหม่ ให้นับต่อไปได้เลย หากละเลยจนทำให้เด็กได้รับวัคซีนไม่ครบ อาจทำให้เด็กเป็นโรคร้ายแรงที่เป็นอันตรายถึงชีวิตได้