POST

วันนี้อยากขอบคุณสามี ที่กลับมาจากทำงานก็ซื้อขนม ของโปรดมาให้ 10 ค

วันนี้อยากขอบคุณสามี ที่กลับมาจากทำงานก็ซื้อขนม ของโปรดมาให้ 10 คะแนน เลี้ยงลูกทำงานบ้านเหนื่อยๆ 6 คะแนน รู้สึกดีมากๆเลยคะ เพราะทำให้รู้ว่ายังมีคนที่รักและใส่ใจเรา☺️ 10 คะเเนน

การบ้านการใจ บันทึกและให้คะแนนอารมณ์ตนเอง
1.บันทึกอารมณ์ที่เกิดขึ้น ว่าคืออารมณ์อะไร และให้คะแนนว่า มาก-น้อยแค่ไหน
ด้วยการ "วัดระดับความรู้สึก" (Emotional Scale) ที่ตนเองรับรู้ได้ (O- 10)
เช่น รู้สึกโล่งสบาย 8 คะแนน โกรธ 4 คะแนน
2. โพสต์ส่งการบ้าน ที่คลับนี้ เป็นเวลา 3 วันติดต่อกัน
การบ้านการใจ  บันทึกและให้คะแนนอารมณ์ตนเอง 1.บันทึกอารมณ์ที่เกิดขึ้น ว่าคืออารมณ์อะไร และให้คะแนนว่าการบ้านการใจ  บันทึกและให้คะแนนอารมณ์ตนเอง 1.บันทึกอารมณ์ที่เกิดขึ้น ว่าคืออารมณ์อะไร และให้คะแนนว่า

Please login to comment. Login

Please login to comment.
Login