POST

1.แย่งของเล่นจากมือน้องในขณะที่น้องกำลังเล่นอยู่อย่างสนุกสนาน

Follow
1.แย่งของเล่นจากมือน้องในขณะที่น้องกำลังเล่นอยู่อย่างสนุกสนาน
2.เอาตุ๊กตาสุดโปรดและผ้าเน่าของน้องไปซ่อน

กติกาเข้าร่วมรับของรางวัล

คำถามที่ 3 : พฤติกรรมอะไรที่พี่ทำเป็นประจำ (แกล้งน้อง) ที่ทำให้น้องโกรธหรือเสียใจ

เกณฑ์การตัดสิน : โพสต์ที่มียอด Like มากที่สุด นับถึงวันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม เวลา 9:00น.
ประกาศผล : วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2565

Please login to comment. Login

Please login to comment. Login
Street
Articles
Club
Noti
Me