กิจกรรม:ความรู้สึกแรกที่รู้ว่าท้อง

กิจกรรม:ความรู้สึกแรกที่รู้ว่าท้อง
ท้องแรก:ตื่นเต้น ตื้นตัน เมื่อไหร่จะได้เจอกัน
ท้องที่สอง:เย้!!ความบันเทิงกำลังจะเกิดขึ้นอีกครั้ง ความเจ็บปวดที่สวยงามกำลังจะเกิดขึ้นอีกครั้ง และการเรียนรู้หนังสือเล่มเล็กที่เราจะเรียนรู้ไปพร้อมกันกำลังรอให้เราเผชิญ
0


Please Login to CommentLog In