เคล็ดลับการสร้างบรรยากาศดีๆในโต๊ะอาหารบ้านนี้ คือ ทุกคนในบ้านร่วม

เคล็ดลับการสร้างบรรยากาศดีๆในโต๊ะอาหารบ้านนี้ คือ ทุกคนในบ้านร่วมทานข้าวกันพร้อมหน้าค่ะ มีการพูดคุยกันระหว่างทาน เน้นพูดสร้างบรรยากาศที่ดี หลีกเลี่ยงการพูดจี้ถึงเรื่องการกินของน้อง ไม่จ้ำจี้จ้ำชายค่ะ
อาหารสำหรับน้อง เน้นอาหารมีสีสัน และมีอยู่ในจานของผู้ใหญ่ด้วย เพื่อน้องจะได้รู้สึกว่าอาหารตัวเองเหมือนกันกับคนอื่น ไม่ได้แตกต่างไปซะทั้งหมดค่ะ
0


Please Login to CommentLog In