POST

กำลังมองหารร.อนุบาลให้ลูก ทุกคนจะเเนะนำว่า ให้เลือกรร.ใกล้บ้าน อย

กำลังมองหารร.อนุบาลให้ลูก ทุกคนจะเเนะนำว่า ให้เลือกรร.ใกล้บ้าน อยากรู้ว่า ระยะเวลาขับรถกี่นาที ถึงเรียกว่าไม่ไกลบ้านหรอคะ
7

Please login to comment. Login

10-15 นาทีถึงค่ะ ถ้ารถไม่ติด
ไม่เกิน 30 นาทีจ้ะ เราว่ากำลังดี
15-20 นาทีค่ะ
ส่วนตัวคิดว่าไม่เกิน 20-30 นาทีค่า
ของเรา 15 นาทีค่ะ
ไม่เกิน30นาทีค่ะ
ไม่เกิน20นาทีค่ะ
Please login to comment.
Login