POST

#ฝึกลูกตั้งไข่ #เด็กตั้งไข่ #พัฒนาการลูก

#ฝึกลูกตั้งไข่ #เด็กตั้งไข่ #พัฒนาการลูก
มาฝึกลูกน้อย "ตั้งไข่" เตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยหัดเดินกันดีกว่าแม่ๆ และที่สำคัญการฝึกลูกตั้งไข่ ยังมีส่วนสำคัญต่อพัฒนาการทางสมองของลูกน้อยด้วยนะ
0

Please login to comment. Login

Please login to comment.
Login