คำถาม : ความเครียดของแม่ ส่งผลต่อสมองของลูก

Tiger 2022
คำถาม : ความเครียดของแม่ ส่งผลต่อสมองของลูก
5


Please Login to CommentLog In

Aey Wilaporn
ซีรีเบลลัม(Cerebellum) หรือ สมองน้อย และ (Hippocampus) ฮิปโปแคมปัส ค่ะ
Nan Thanespatisuk
ฮิปโปกับศิริค่ะ 😆😆😆
Rabbit_SwissThai
hippocampus Cerebellum ฮิปโปแคมปัส ซีรีเบลลัม
chaweitakhu30
ส่งเป็นเป็นอย่างมาก คุณหมอถึงแนะนะให้คุณแม่มีอารมณ์ดีอยู่เสมอ มันส่งผลถึงพัฒนาการทางด้านอารมณ์ของลูกด้วยค่ะ
mapranga2n
ฮิปโปแคมปัส ซีรีเบลลัม