การผ่าคลอด

mombieclub
การผ่าคลอด
ช่วงที่ปากมดลูกเปิดต้องใช้เวลาในการเปิด 1 ชั่วโมง 1 เซนติเมตร จนกว่าจะเปิดถึง 10 เซนติเมตร บางทีเด็กในท้องตัวค่อนข้างใหญ่กว่าเชิงกรานของคุณแม่ ทำให้เด็กเคลื่อนตัวลงมาไม่ได้ เพราะฉะนั้นกรณีแบบนี้ปากมดลูกจะเปิดเท่าเดิมหรือใน 1-2 ชั่วโมงไม่เปิดเพิ่มอีก ทางการแพทย์จะถือว่าคลอดไม่ได้ ต้องผ่าคลอด

อีกกรณีหนึ่งคือ ระหว่างที่รอปากมดลูกเปิดอยู่ อาจเกิดเหตุการณ์ตัวเด็กกดทับไปที่สายสะดือ หรือสายสะดือพันคอเด็ก ทำให้หัวใจเด็กเต้นผิดปกติ ซึ่งถ้าเกิดต่อเนื่องเป็นเวลานานจะส่งผลเสียต่อออกซิเจนในตัวเด็ก และสุขภาพของเด็ก กรณีแบบนี้ทางการแพทย์ก็จะถือว่าให้ทำการผ่าคลอด

หรืออีกกรณีหนึ่งที่เจอบ่อยๆ คือคุณแม่ไม่สามารถทนความเจ็บปวดในระหว่างรอคลอด

ข้อบ่งชี้ที่จะต้องผ่าคลอด คือ

1. ท้องแรกหรือท้องล่าสุดเคยผ่าคลอด ท้องต่อมาก็จำเป็นตองผ่าคลอด เหตุผลเพราะว่าคุณแม่ที่เคยผ่าคลอดมาก่อนจะมีแผลเป็นอยู่ที่ข้างในมดลูก ที่เนื้อมดลูก เพราะฉะนั้นถ้าคลอดเอง แผลที่มดลูกอาจจะเกิดการแตกได้ ซึ่งอันตรายถึงชีวิต

2. เด็กไม่อยู่ในท่าที่ปกติ เช่น เอาก้นลง เอาขาลง เอาเท้าลงหรือนอนขวาง ก็ต้องทำการผ่าคลอด

3. ขนาดเด็กตัวใหญ่กว่าเชิงกรานของคุณแม่

4. กรณีที่มีภาวะรกเกาะต่ำ รกเกาะต่ำหมายถึง รกอยู่ต่ำกว่าตัวเด็ก ปิดทางเข้าออกของเด็ก

5. ระหว่างรอคลอดเกิดภาวะเด็กหายใจผิดปกติ หัวใจหยุดเต้น ซึ่งกรณีนี้ค่อนข้างอันตราย ต้องรีบผ่าคลอดเร่งด่วน

6. ครรภ์แฝด

7. มีฤกษ์ในการคลอด ต้องผ่าคลอด ไม่สามารถจะคลอดเองได้
0


Please Login to CommentLog In