ลูกไม่กินข้าว ต้องทำยังไง?

ลูกไม่กินข้าว ต้องทำยังไง?

โดย อาจารย์เมย์ จากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้แนะนำหลัก 3T ดังนี้
1


Please Login to CommentLog In

LilyLily
บ้านนี้ ทั้งปรับเมนู ทั้งอ้อนวอน ทั้งจูงใจ ก็ยังต้องพยายามต่อไป กินข้าวเมื่อไหร่แม่รู้สึกดีใจเหลือเกิน