Topic วันนี้!

mombieclub
Topic วันนี้!
How to ป้องกันไม่ให้ลูกน้อยติดเชื้อ! 🦠

• หลีกเลี่ยงการสัมผัสบริเวณใบหน้า โดยเฉพาะการขยี้ตา จมูก ปาก
• ไม่ควรใช้ของใช้ส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น เช่น แก้วน้ำ จาน ช้อนส้อม เป็นต้น
• หลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ชิดกับผู้ที่ไม่สบาย หรือผู้ที่มีอาการของระบบทางเดินหายใจ ควรอยู่ห่างอย่างน้อย 1-2 เมตร
• หลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังประเทศหรือพื้นที่ที่มีความเสี่ยง
• พยายามหลีกเลี่ยงที่จะเข้าสู่ชุมชนที่มีคนอยู่หนาแน่น
• ไม่ควรพาเด็ก ๆ ไปที่ตลาดหรือที่ที่มีการขายซากสัตว์หรือสัตว์ป่า
• หากเด็ก ๆ ที่เดินทางกลับมาจากพื้นที่เสี่ยง จะต้องหยุดเรียนหรือหยุดไปเนอสเซอรี่ และไม่พาไปในที่สาธารณะหรือที่ชุมชนเป็นเวลาอย่างน้อย 14 วัน

เป็นเราที่คุณแม่อาจทราบอยู่แล้ว แต่จะลืมป้องกันลูกน้อยจากเชื้อไวรัสไม่ได้นะคะ
เรามาผ่านวิกฤตนี้ไปพร้อมๆกันค่ะแม่ๆ ทุกคน ✌🏻
0


Please Login to CommentLog In