คุณประโยชน์ในน้ำนมแม่

คุณประโยชน์ในน้ำนมแม่

1.ระยะหัวน้ำนม (Colostrums)
น้ำนมมีสีเหลืองข้น
หลั่งในช่วง 1-5 วันแรกหลังคลอดเท่านั้น
มีแคลเซียม โปรตีนต่างๆ ที่ช่วยระบบภูมิคุ้มกัน

2.ระยะน้ำนมปรับเปลี่ยน (Transition Milk)
น้ำนมจะเปลี่ยนเป็นสีขาวขุ่น
เมื่อผ่านช่วง 5 วัน - 2 สัปดาห์แรก
ซึ่งมีสารอาหารที่มีปริมาณเหมาะสม
ต่อการเจริญเติบโตของร่างกาย

3.ระยะน้ำนมแม่ (Mature Milk)
น้ำนมแม่จะมีปริมาณที่มากขึ้น
หลังจากผ่านช่วง 2 สัปดาห์แรก
มีสารอาหารหลักได้แก่ โปรตีน
ที่ช่วยเพิ่มภูมิต้านทาน และอื่นๆอีก
0


Please Login to CommentLog In