POST

กติกาเข้าร่วมรับของรางวัล

กติกาเข้าร่วมรับของรางวัล

คำถาม : น้ำหนักแม่ท้อง ควรขึ้นกี่กิโลกรัม

Please login to comment. Login

10-15กิโลกรัมค่ะ
15 กก. ค่ะ
10- 15 กิโลกรัม
10 กิโลขึ้นไปค่ะ❤️
10-15กิโลตลอดการตั้งครรภ์ค่ะ
น้ำหนักตอนท้อควรจะหนักเพิ่มขึ้นประมาณ 10-15 กิโลกรัม ค่ะ
Please login to comment.
Login