คุณแม่ๆ สามารถกดกระดิ่ง แจ้งเตือน live เพื่อที่จะไม่พลาด

mombieclub
คุณแม่ๆ สามารถกดกระดิ่ง แจ้งเตือน live เพื่อที่จะไม่พลาด

🔴 LIVE “ ขาดสมาธิ ซน ไม่นิ่ง พ่อแม่รับมือได้ “

#ซน #ไม่นิ่ง #สมาธิสั้น
#mombieclub #มัมบี้ #NS_mentalwellness #เรื่องเด็กๆbyหมอแอม #คณะพยาบาลศาสตร์ #มหาวิทยาลัยมหิดล

https://www.youtube.com/watch?v=FIbzm2G5vlc
🔴 LIVE “ ขาดสมาธิ ซน ไม่นิ่ง พ่อแม่รับมือได้ “
0


Please Login to CommentLog In