POST

🔴 LIVE “ ความเชื่อที่แม่ท้อง หรือแม่ให้นม (ต้อง) เชื่อ!.. สายมูเ

🔴 LIVE “ ความเชื่อที่แม่ท้อง หรือแม่ให้นม (ต้อง) เชื่อ!.. สายมูเค้าบอกมา ”
🌶️ แม่ท้องกินเผ็ดจะทำให้ลูกหัวล้าน ผมน้อย
🍫 แม่ท้องถ้าอยากให้ลูกมีผิวขาว ห้ามกินของสีดำ เช่น เฉาก๊���ย
😫 การเจ็บเต้าจากให้นมเป็นเรื่องปกติ

https://www.youtube.com/watch?v=UD_ZqvEE46k
🔴 LIVE “ ความเชื่อที่แม่ท้อง หรือแม่ให้นม (ต้อง) เชื่อ!.. สายมูเค้าบอกมา ”🔴 LIVE “ ความเชื่อที่แม่ท้อง หรือแม่ให้นม (ต้อง) เชื่อ!.. สายมูเค้าบอกมา ”

Please login to comment. Login

Please login to comment.
Login