เลี้ยงลูกอย่างไรไม่ให้เครียด

mombieclub
เลี้ยงลูกอย่างไรไม่ให้เครียด

สุขภาพจิตของลูกน้อยเป็นสิ่งสำคัญอย่างมาก การเลี้ยงลูกให้เติบโตขึ้นมามีสุขภาพจิตที่ดี ลูกของคุณก็จะเป็นเด็กที่มีความสุขในชีวิต สามารถปรับตัวได้กับทุกสถานการณ์ และยังสามารถเป็นจุดเริ่มต้นของการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น

สอนให้ลูกภูมิใจในตัวเอง
สอนให้ลูกมองโลกในแง่ดี
สอนให้ลูกปรับตัวเก่ง
สอนให้ลูกเข้าใจความรู้สึกของคนอื่น
สอนให้ลูกรักษาสิทธิของตัวเอง
สอนให้ลูกมีความรับผิดชอบ
สอนให้ลูกมีระเบียบวินัย
สอนให้ลูกมีความอดทน
0


Please Login to CommentLog In