POST

พึ่งผ่าคลอดมาสามารถดื่มน้ำผลไม้ปั่น ได้ไหมคะ 🙏🏻🥺

พึ่งผ่าคลอดมาสามารถดื่มน้ำผลไม้ปั่น ได้ไหมคะ 🙏🏻🥺

Please login to comment. Login

ผ่าตัดมานานรึยังครับ จริงๆแล้วทานได้ แต่ถ้าพึ่งผ่าตัดมาไม่นาน แล้วทานน้ำผลไม้เกิดท้องเสียจะยิ่งทำให้เจ็บระบมแผลมากขึ้นนะครับ
ได้นะคะ
Please login to comment.
Login