ช่วงก่อนคลอด

Dr.Sura
ช่วงก่อนคลอด
เมื่อคุณแม่มีอายุครรภ์ 37 สัปดาห์ขึ้นไป ตามธรรมชาติก็จะเริ่มมีอาการเจ็บครรภ์คลอด ซึ่งมีจุดสังเกต คือมดลูกจะบีบตัว หดรัด แข็งตัวเป็นระยะ เมื่อมีอาการบีบตัวรุนแรงขึ้นหรือถี่ขึ้นก็จะเข้าสู่ระยะการคลอด

ในบางคนอาจจะมีการรั่วของถุงน้ำคร่ำหรือที่เรียกว่า การมีน้ำเดิน ซึ่งคือที่ถุงน้ำคร่ำรั่วหรือมีน้ำคร่ำรั่วออกมาสู่ภายนอก กรณีนี้จะต้องคลอดภายในไม่เกิน 12 ชั่วโมง ไม่งั้นอาจจะเกิดภาวะติดเชื้อเข้าสู่ลูกในครรภ์
0


Please Login to CommentLog In