การเจาะน้ำคร่ำเพื่อยืนยันภาวะดาวน์ซินโดรม

Dr.Sura
การเจาะน้ำคร่ำเพื่อยืนยันภาวะดาวน์ซินโดรม
การเจาะน้ำคร่ำเป็นการตรวจแบบตรงๆ คือการเอาน้ำคร่ำในท้องคุณแม่ไปสังเคราะห์ดูโครโมโซม ซึ่งเปอร์เซนความแม่นยำอยู่ที่ 100 % ทำได้ตอนอายุครรภ์ประมาณ 18 สัปดาห์

ในกรณีที่ตรวจพบว่าเด็กในครรภ์มีภาวะดาวน์ซินโดรมจริงๆ สามารถยุติการตั้งครรภ์ได้โดยไม่ผิดกฎหมาย แต่ต้องทำก่อนอายุครรภ์ 24 สัปดาห์
0


Please Login to CommentLog In