การฝากท้อง 🤰

Dr.Sura
การฝากท้อง 🤰

เมื่อพบว่าท้องสิ่งที่ควรจะทำก็คือการฝากครรภ์ หรือการฝากท้อง การฝากครรภ์คุณสามารถฝากครรภ์ที่ไหนก็ได้

เมื่อฝากครรภ์และตรวจเช็คอายุครรภ์แล้ว ในช่วงเดือนที่ 1-2 คุณหมอจะทำการอัลตร้าซาวน์เพื่อตรวจดูว่าการตั้งครรภ์นั้นปกติหรือไม่

โดยการอัลตร้าซาวน์นั้นมี 2 ชนิด คือ ตรวจทางหน้าท้อง และตรวจผ่านทางช่องคลอด แตกต่างกันที่ การตรวจจากหน้าท้องจะผ่านผนังหน้าท้อง > มดลูก > ตัวเด็ก ส่วนการตรวจผ่านทางช่องคลอด เครื่องมือจะเข้าถึงตัวมดลูกได้มากกว่า ดังนั้นการทำอัลตร้าซาวน์ผ่านทางช่องคลอดจะมองเห็นเด็กทารกได้ชัดเจนกว่า และหมอนิยมทำเพื่อวินิจฉัยการตั้งครรภ์ที่มีอายุครรภ์น้อยๆ

การตั้งครรภ์ที่มีอายุน้อยราว 7 - 8 สัปดาห์ มักอัลตร้าซาวน์ผ่านทางช่องคลอด แต่เมื่ออายุครรภ์มากขึ้นเกิน 3 เดือนขึ้นไป การอัลตร้าซาวน์ผ่านทางหน้าท้องจะเห็นได้ชัดเจนมากกว่า ในอีกกรณีหนึ่งที่มีอายุครรภ์อ่อนมากๆ ราว 4-5 สัปดาห์ ถ้าทำการตรวจภายในแล้วอัลตร้าซาวน์อาจจะเห็นเป็นจุดถุงเล็กๆ หรือมองไม่เห็นก็ได้ จึงควรรอระยะเวลาให้ถึง 7 - 8 สัปดาห์ จะสามารถมองเห็นได้ชัดเจนมากขึ้น

การอัลตร้าซาวน์นั้นทำโดยการใช้คลื่นชนิดหนึ่งซึ่งปลอดภัยต่อการตั้งครรภ์ ดังนั้นจึงสามารถทำได้ตลอดการตั้งครรภ์โดยไม่มีผลข้างเคียง

ส่วนการเอ็กซ์เรย์นั้นเป็นการฉายรังสี จึงมีผลต่อคนท้องและเด็กในท้อง ดังนั้นควรหลีกเลี่ยงแต่หากจำเป็นจะต้องเอ็กซ์เรย์จะต้องบอกแพทย์หรือพยาบาลในที่นั้นๆ ว่าเรามีการตั้งครรภ์
0


Please Login to CommentLog In