POST

จำเป็นต้องคลอดเมื่อครบกำหนด 40 สัปดาห์ทุกคนหรือเปล่า?

จำเป็นต้องคลอดเมื่อครบกำหนด 40 สัปดาห์ทุกคนหรือเปล่า?
บางคนเขารู้กำหนดคลอด เขาก็จะตั้งไว้เลยว่า ‘อ่อฉันต้องคลอดวันนี้แหละ’ แต่จริงๆ แล้วคนเราจะเริ่มคลอดได้ตั้งแต่อายุครรภ์ครบ 37 สัปดาห์ นั่นคือเรามีโอกาสที่จะเริ่มเจ็บท้องและคลอดอย่างปลอดภัยได้ 2-3 สัปดาห์ก่อนวันครบกำหนดคลอด สมมุติว่าเรามีกำหนดคลอดวันที่ 20 เดือนนี้ นั้นแปลว่า เราจะสามารถเจ็บท้องและคลอดอย่างปกติได้ตั้งแต่วันที่ 1 ถึงวันที่ 20 เรื่องนี้เป็นสิ่งที่บางคนอาจจะไม่รู้ จริงๆ ก็สามารถที่จะเจ็บท้องก่อนได้ 2-3 สัปดาห์เลย

*ใน 2-3 สัปดาห์ก่อนวันคลอด ถือว่าเป็นการคลอดอย่างปลอดภัย ซึ่งทางการแพทย์ถือว่าครบกำหนด เพราะคือ 37 สัปดาห์ขึ้นไป แต่ถ้าคลอดในช่วง 35-36 สัปดาห์ จะถือว่าเป็นการคลอดก่อนกำหนด ถึงแม้ว่าจะต่างกันเพียงแค่สัปดาห์เดียว*

Please login to comment. Login

Please login to comment.
Login