POST

เปรียบเทียบการคลอดธรรมชาติกับการผ่าคลอด

Follow
เปรียบเทียบการคลอดธรรมชาติกับการผ่าคลอด
การคลอดธรรมชาติ
ข้อดี ฟื้นตัวได้ไว ค่าใช้จ่ายน้อยกว่า สามารถมีการคลอดได้อีกหลายหน
ข้อเสีย คุณแม่ต้องเจ็บท้องคลอดเป็นเวลานาน ใช้เวลาในการคลอดนานกว่า

การผ่าคลอด
ข้อดี ไม่รู้สึกเจ็บระหว่างการคลอด สามารถมีฤกษ์ยามตามที่ต้องการได้ตามที่ต้องการ
ข้อเสีย มีอาการเจ็บหลังผ่าคลอด มดลูกจะบางลงจนอาจจะเกิดการทำให้แผลแตกหากมีการท้องบ่อย เนื่องจากว่าต้องผ่าคลอดทุกครั้ง ค่าใช้จ่ายสูงกว่า

Please login to comment. Login

Please login to comment. Login
Street
Articles
Club
Noti
Me