คุณแม่อายุครรภ์ 37 สัปดาห์ ต้องสังเกตตัวเองอยู่ 3 อาการ เพื่อประเ

Dr.Sura
คุณแม่อายุครรภ์ 37 สัปดาห์ ต้องสังเกตตัวเองอยู่ 3 อาการ เพื่อประเมินอาการว่าเข้าใกล้ระยะการคลอดหรือไม่

มีน้ำหรือเลือดรั่วออกมาจากช่องคลอดหรือไม่

มดลูกมีการบีบตัว หดรัดและแข็งตัวหรือไม่ การบีบตัวของมดลูกจะแข็งทั่วทั้งท้อง ไม่ได้แข็งแค่ส่วนซ้าย หรือส่วนขวา ถ้ามีอาการแข็งส่วนใดส่วนหนึ่งเกิดเด็กในครรภ์ดันตัว ส่วนการแข็งแบบเจ็บท้องคลอดคือการที่มดลูกบีบตัวทั่วทั้งท้อง มดลูกจะบีบตัวครั้งละประมาณครึ่งนาที หรือ 30 วินาที ต่อมาอีก 3-5 นาทีจะกิดอาการอีกครั้ง อีกกรณีหนึ่งคือการบีบตัวจริงๆ แต่นานๆ ครั้ง เช่น 15-30 นาทีเป็นหนึ่งครั้ง กรณีนี้ถือว่าเป็นการเจ็บท้องเตือน ไม่ถือว่าเป็นการเจ็บท้องคลอดจริง

การนับลูกดิ้น เนื่องจากพอเข้าสู่ระยะใกล้คลอด มดลูกมีการบีบตัว จะทำให้เด็กดิ้นน้อยลง เพราะฉะนั้นถ้าเด็กในครรภ์ดิ้นน้อยลงมากผิดปกติ ก็เป็นอีก 1 สัญญาณที่ต้องไปพบแพทย์

คุณแม่ที่มีอาการใดอาการหนึ่งใน 3 อาการตามที่บอกไป แนะนำให้ไปพบแพทย์ได้ทันที ไม่จำเป็นต้องรอให้มีอาการครบทั้ง 3 อาการ

คุณแม่ส่วนใหญ่จะคลอดกันช่วง 38-39 สัปดาห์ แต่ก็จะมีคุณแม่บางส่วนที่เลยไปถึง 40 สัปดาห์ก็เป็นไปได้ แต่ก็จะส่วนน้อยกว่านั้นคือเลย 40 สัปดาห์ไปแล้วก็ยังไม่มีอาการเจ็บท้องคลอด ซึ่งเมื่ออายุครรภ์เกิน 40-41สัปดาห์ อาจเกิดปัญหารกเสื่อมสภาพ ทำให้การส่งถ่ายสารอาหารและออกซิเจนไปสู่เด็กในครรภ์ไม่ดี ดังนั้นคุณหมอจะต้องหาวิธีให้คุณแม่คลอดก่อนจะเกิดภาวะดังกล่าว
0


Please Login to CommentLog In