การคลอดธรรมชาติ

Dr.Sura
การคลอดธรรมชาติ
กระบวนการคลอด ปกติจะใช้เวลา ถ้าเป็นท้องแรกก็อาจจะใช้เวลาประมาณ 8-10 ชั่วโมง แต่ถ้าเป็นท้องที่ 2 หรือ 3 ก็จะเร็วขึ้นประมาณเท่าหนึ่ง อาจจะเหลือประมาณ 4-6 ชั่วโมง ซึ่งขึ้นอยู่กับสรีระของคุณแม่และขนาดตัวของเด็กในครรภ์ด้วย

ปกติแล้วปากมดลูกจะเริ่มเปิด 1 เซนติเมตรใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง ต้องเปิดทั้งหมด 10 เซนติเมตร ถึงจะเข้าสู่กระบวนการคลอด เพราะฉะนั้นก็ใช้เวลาอยู่ประมาณ 8-10 ชั่วโมง เวลาที่เริ่มนับคือเริ่มช่วงอาการเจ็บท้องจนถึงคลอด

คุณแม่ที่อยากคลอดธรรมชาติ ต้องเตรียมตัวเพื่อรับมือกับอาการปวดท้องคลอด ซึ่งใช้เวลาค่อนข้างนาน
0


Please Login to CommentLog In