ไตรมาสสอง

Dr.Sura
ไตรมาสสอง
ไตรมาสสองคือช่วง 3-7 เดือนหรือ 12-28 สัปดาห์ เมื่อคุณแม่พ้น 3 เดือนไปแล้ว จะเริ่มมีการปรับตัวเรื่องการแพ้ท้องดีขึ้นกว่าช่วงไตรมาสแรก ซึ่งช่วงไตรมาสแรกอาจจะแพ้มาก ทานอะไรไม่ได้เลย พออายุครรภ์มากขึ้น การปรับตัวที่ดีขึ้นก็ทําให้อาการแพ้ท้องลดลง ทานอาหารได้ขึ้น

ในช่วงไตรมาสมาสแรกคุณหมอจะไม่ได้สนใจเรื่องน้ำหนักมากนัก เพราะรู้ว่าคุณแม่แพ้ท้องก็อาจทำให้น้ำหนักไม่ขึ้นได้ แต่เมื่อเข้าช่วงไตรมาสสอง ที่อาการแพ้ท้องลดลง คุณหมอก็จะเริ่มคอนโทรลและควบคุมน้ำหนักของคุณแม่ ในหนึ่งเดือนจะขึ้นประมาณ 1.5 – 2.5 กิโลกรัม เฉลี่ยเดือนหนึ่งประมาณ 2 กิโลกรัม น้ำหนักที่เพิ่มมากหรือน้อยจนเกินไปอาจจะส่งผลเสียต่อทารกในครรภ์ได้

ถ้าอาการแพ้ท้องของคุณแม่ดีขึ้นหรือไม่มีแล้ว ก็ควรดูแลเรื่องอาหารการกิน เพราะน้ำหนักจะเพิ่มเร็วขึ้นหรือเพิ่มช้าก็ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมการกินของคุณแม่ ถ้าคุณแม่ทานแป้งเยอะ ทานของหวานเยอะ น้ําหนักจะขึ้นเยอะ ถ้าคุณแม่ทานแป้งน้อย มันก็จะขึ้นน้อยตาม ถ้าเดือนไหนคุณหมอพบว่าคุณแม่น้ําหนักขึ้นเกิน ก็จะมีคําแนะนําว่าควรจะลดแป้งลง ซึ่งคุณหมอจะแนะนำให้ทานให้ครบ 5 หมู่ แต่จะเน้นอาหารที่มีโปรตีนมากขึ้น โดยเฉพาะไข่กับปลา ซึ่งจะช่วยกระตุ้นสมองของเด็กในท้อง
0


Please Login to CommentLog In