ภาวะดาวน์ซินโดรม

Dr.Sura
ภาวะดาวน์ซินโดรม
เช่น คุณแม่ที่อายุเกิน 35 ปี ก็จะมีความเสี่ยงที่สำคัญคือ ภาวะดาวน์ซินโดรม หรือความเสี่ยงเรื่องเบาหวานตอนตั้งครรภ์

ซึ่งภาวะดาวน์ซินโดรมจะเกิดขึ้นตามสถิติ จะเกิดมากขึ้นเมื่อคุณแม่มีอายุมาก คือมันสามารถเกิดได้กับคุณแม่อายุน้อย แต่เกิดขึ้นได้น้อยมาก แทบจะเป็น 1 ในล้านได้เลย แต่ถ้าเป็นคุณแม่อายุเกิน 35 ปีขึ้นไป จะมีความเสี่ยงมากขึ้นเป็น 1 ใน 100 หรือใน 200 ซึ่งทางสถิติถือว่ามีนัยยะสําคัญทางสถิติ เพราะฉะนั้นคนไข้ที่มีอายุมากและตั้งครรภ์
เราแนะนําให้ตรวจหาดาวน์ซินโดรม

สามารถตรวจสอบได้ตั้งแต่ไตรมาสแรก ยกตัวอย่างเช่นการตรวจภาวะดาวน์ซินโดรม ในช่วงไตรมาสแรกก็มีวิธีตรวจ คืออัลตราซาวด์ดูหลังคอเด็ก การตรวจผลเลือดดูสารเคมีในเลือดของคุณแม่ แต่เปอร์เซนความแม่นยำอยู่ที่ประมาณ 80%

ในปัจจุบันมีพัฒนาการมากขึ้น เชื่อว่ามีเลือดของเด็กลอยปนอยู่ในเลือดของคุณแม่ด้วย เลยมีการนำเลือดของคุณแม่ไปวิเคราะห์หาเลือดลูก แล้วดูโครโมโซม ซึ่งทําได้ตั้งแต่สิบสัปดาห์เป็นต้นไป แต่เปอร์เซนความแม่นยำอยู่ที่ประมาณ 99% ถ้าตรวจแล้วผลมีความเสี่ยงเป็นภาวะดาวน์ซินโดรม ก็จะเข้ากระบวนการตรวจสอบยืนยัน คือการเจาะน้ําคร่ำ
0


Please Login to CommentLog In