รกเกาะต่ำ

Dr.Sura
รกเกาะต่ำ
มีความหมายว่า รกมีตำแหน่งในการเกาะที่โพรงมดลูก ที่อยู่ต่ำกว่าตัวเด็ก จะมีผลทำให้เมื่อถึงระยะเวลาที่ต้องคลอด ตัวเด็กก็จะเคลื่อนที่ลงมาที่ช่องคลอดไม่ได้ เพราะมีรกเกาะขวางทางอยู่ ซึ่งทำให้จำเป็นต้องผ่าคลอด

ความสำคัญอีกอย่างของรกเกาะต่ำ คือ ถ้าเด็กเคลื่อนตัวลงมาชนตำแหน่งที่รกเกาะอยู่ บางครั้งก็จะเกิดรกลอกตัวหรือเกิดแผลฉีกขาดที่บริเวณรก ทำให้เลือดออกในมดลูก หรือออกมาทางช่องคลอดได้ ซึ่งค่อนข้างเป็นอันตรายถึงชีวิตคุณแม่และตัวเด็ก เพราะฉะนั้น คุณแม่คนไหนที่มีภาวะรกเกาะต่ำ ก็จะต้องคอยสังเกตตัวเองให้ดีว่ามีเลือดออกช่องคลอดหรือไม่ ถ้ามีต้องรีบมาพบแพทย์โดยด่วน

ปัจจัยที่จะทำให้เกิดภาวะรกเกาะต่ำ คือ คุณแม่ที่เคยมีประวัติแท้ง เคยขูดมดลูก
ภาวะรกเกาะต่ำ มีอันตรายอีกอย่างคือตอนที่ทำการผ่าคลอด อาจทำให้เกิดการเสียเลือดมากกว่าการผ่าคลอดปกติ เพราะตอนที่คุณหมอเอาเด็กออกแล้ว และต้องดึงรกออกมาด้วย ตำแหน่งที่รกเกาะจะทำให้เกิดรอยแผลขนาดใหญ่บริเวณที่รกเกาะ เพราะฉะนั้น บางคนอาจจะเสียเลือดมากระหว่างผ่าคลอด ทำให้ต้องตัดมดลูกเพื่อห้ามเลือด เป็นปัญหาสำคัญอีกอย่างของคนที่มีภาวะรกเกาะต่ำ
0


Please Login to CommentLog In