🍔 การดูแลตัวเอง 🍕

Dr.Sura
🍔 การดูแลตัวเอง 🍕

ในเรื่องอาหารการกิน ถ้าหากยังไม่มีอาการคลื่นไส้ หรืออาเจียน ยังสามารถทานอาหารได้ปกติ แต่ก็มีอาหารที่ห้ามทาน เช่น กาแฟ ☕️ แอลกอฮอล์ 🍺 การทานยาก็ต้องดูว่ายาชนิดไหนที่คนท้องกินได้บ้าง อย่างเช่น ยาพาราทานได้ ยาสามัญประจำบ้านทานได้
0


Please Login to CommentLog In