POST

วันนี้คุณกอด และบอกรักลูก หรือยังคะ?

วันนี้คุณกอด และบอกรักลูก หรือยังคะ?
วิธีง่ายๆ ที่จะเสริมพลังบวกให้ลูกเป็นเด็กอารมณ์ดี งอแงและก้าวร้าวน้อยลง

การกอดสำคัญต่อเด็กๆอย่างไร?
เด็กที่ได้รับการกอดบ่อยๆ จะมแงโลกในแง่ดี เห็นคุณค่าในตนเองและเห็นอกเห็นใจผู้อื่นมากขึ้น โตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่มีความสามารถในการปรับตัวและรับมือกับปัญหาต่างๆ ได้ดีกว่าเด็กที่ไม่ค่อยได้รับการกอดค่ะ จากงานวิจัยของศาสตราจารย์ Taylor จากมหาวิทยาลัย UCLA พบว่ายีนที่เป็นตัวรับฮอร์โมนอ็อกซีโทซิน (Oxytocin receptor gene) มีความเชื่อมโยงกับการมองโลกในแง่ดีและการเห็นคุณค่าในตนเองของคนเรา รวมทั้งยังช่วยให้สามารถรับมือกับความเครียดและอาการซึมเศร้าได้ดี อ็อกซีโทซินยังช่วยให้คนเราเห็นอกเห็นใจผู้อื่นและเข้าสังคมมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นได้ดีขึ้น

ควรกอดนานแค่ไหนดี?
เรากอดเพื่อให้ร่างกายหลั่งสารอ็อกซีโทซินและเซโรโทนินออกมา ควรกอดนานกว่า 20 วินาที ดังนั้นเวลากอดก็อย่าเพิ่งรีบผละออกจากกันนะคะ รอสักแป๊บจนเราจะรู้สึกผ่อนคลาย อารมณ์ดี และรับรู้การกอดนั้นได้ด้วยใจของเราจริงๆ

แล้วต้องกอดกี่ครั้งกันล่ะ?
นักจิตวิทยาชื่อดังชาวเวอร์จิเนีย Satir เคยกล่าวไว้ว่า “เราต้องการการกอด 4 ครั้งต่อวัน เพื่อความอยู่รอด หากกอดกันได้ถึงวันละ 8 ครั้งก็จะทำให้เรารักษาสมดุลในการดำเนินชีวิต และหากกอดวันละ 12 ครั้งจะทำให้เราเติบโตจากจิตวิญญาณ

กอดแล้ว อย่าลืมบอกรักลูกด้วยนะคะ เด็กๆต้องการการยืนยันจากคุณพ่อคุณแม่ค่ะ ว่าเค้ายังเป็นที่รักอยู่นะ เมื่อเป็นที่รักแล้วก็พร้อมจะทำตัวน่ารักตามที่แม่ต้องการค่ะ
วันนี้คุณกอด และบอกรักลูก หรือยังคะ? วิธีง่ายๆ ที่จะเสริมพลังบวกให้ลูกเป็นเด็กอารมณ์ดี งอแงและก้าวร้วันนี้คุณกอด และบอกรักลูก หรือยังคะ? วิธีง่ายๆ ที่จะเสริมพลังบวกให้ลูกเป็นเด็กอารมณ์ดี งอแงและก้าวร้

Please login to comment. Login

Please login to comment.
Login