ลูกไม่ได้ต้องการแม่ที่ดีที่สุด

ลูกไม่ได้ต้องการแม่ที่ดีที่สุด
ใจดีที่สุด ซื้อของเล่นให้มากที่สุด
ลูกแค่ต้องการ...
แม่ที่มีเวลาเล่นกับเค้า ยิ้มให้เค้า
กอด และชื่นชมเค้าบ่อยๆ
0


Please Login to CommentLog In