POST

กําหนดคลอดวันที่10นี้ ตื่นเต้นมากเลยค่ะ

กําหนดคลอดวันที่10นี้ ตื่นเต้นมากเลยค่ะ

Please login to comment. Login

ยินดีด้วยค่ะ
ขอให้น้องคลอดง่ายนะคะ
ตอนแรกกำหนด3ตุลา น้องรอไม่ไหว 30 กันยามาแล้วค่ะ ขอให้คลอดง่ายๆนะ
สังเกตอาการเตือนคลอดให้ดีๆนะครับ ยิ่งใกล้กำหนดคลอดแล้วด้วย
Please login to comment.
Login