Articles

ป้องกันลูกน้อย ห่างไกล COVID-19

Article Thumbnail

TOPIC วันนี้!

ต้องขอบอกก่อนเลยว่า ตอนนี้ไวรัสโคโรน่ากำลังเป็นที่ระบาดอย่างมากเลยทีเดียว

การดูแลไม่ให้ลูกของเราติดเชื้อจึงสำคัญสำหรับแม่ๆทุกคนแน่นอน

วันนี้แม่จ้าเลยจะมาบอกวิธีสังเกตอาการของลูกๆกันค่ะ

 

เด็กๆที่สัมผัสเชื้อและติดเชื้อ

โดยไม่แสดงอาการถึงร้อยละ 4-15

สามารถแพร่เชื้อให้กับผู้อื่นได้

 

วิธีสังเกตอาการของเด็กที่มีความเสี่ยงว่าจะติดเชื้อโควิด-19 โดยอาการของเด็กที่ติดเชื้อโควิด-19 ที่พบมากที่สุด

-มีไข้หลายวัน อาจจะไข้สูงหรือไข้ต่ำก็ได้

-ไอแห้ง

-อ่อนเพลีย

-เจ็บคอ

-อาจมีหรือไม่มีน้ำมูกก็ได้ คัดจมูก

-บางรายอาจมีผื่นแดง จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส

-อาจพบอาการปวดเมื่อยตัว

-เบื่ออาหาร หรือในเด็กทารกอาจจะกินนมได้น้อยลง

-หรืออาจมีอาการท้องเสีย ปวดท้อง ซึ่งพบได้เล็กน้อย

 

หากสงสัยว่าเด็กๆ อาจติดเชื้อไวรัส COVID-19

ให้สังเกตอาการโดยรวมของเด็กอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง โดยแยกระดับอาการของเด็ก ออกเป็น 2 ระดับ

-ระดับที่ 1 คือ อาการที่ยังสามารถสังเกตอาการของเด็กที่บ้านต่อไปได้ ได้แก่ มีไข้ต่ำ มีน้ำมูก ไอเล็กน้อย ไม่มีอาการหอบเหนื่อย ถ่ายเหลว ยังคงกินอาหารหรือนมได้ตามปกติ ไม่ซึม

-ระดับที่ 2 คือ ระดับที่ผู้ปกครองควรติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อนำเด็กไปส่งโรงพยาบาล คือ ไข้สูงกว่า 38.5 องศาเซลเซียส หายใจหอบเร็วกว่าปกติ ใช้แรงในการหายใจมาก อกบุ๋ม ปีกจมูกบานตอนหายใจ ปากเขียว ระดับออกซิเจนปลายนิ้วน้อยกว่า 95% ซึมลง งอแง ไม่ดูดนม ไม่กินอาหาร

 

แม้การติดเชื้อโควิด-19 ในเด็กส่วนใหญ่กว่า 90% จะมีอาการไม่รุนแรง แต่กลุ่มที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ คือ เด็กอายุน้อยกว่า 1 ปี และเด็กที่มีโรคประจำตัว เช่น โรคหัวใจ โรคปอด หรือภาวะภูมิคุ้มกันต่ำ เพราะเด็ก ๆ กลุ่มนี้มีความเสี่ยงที่จะป่วยหนัก ปอดอักเสบ ระบบหายใจล้มเหลว และอาจเสียชีวิต ดังนั้นถ้าเป็นไปได้ผู้ใหญ่ควรงดสัมผัสหรือหอมแก้มเด็กเล็กโดยไม่จำเป็น โดยระยะฟักเชื้อจะอยู่ที่ประมาณ 14 วันโดยประมาณ และมักจะมีอาการของโรคใน 4-5 วันหลังจากที่ได้รับเชื้อ

Related products
See more