POST

ปกติจะให้ลูกเข้าเรียนกันกี่ขวบคะ

ปกติจะให้ลูกเข้าเรียนกันกี่ขวบคะ

Please login to comment. Login

แล้วแต่ชอบค่ะ ตามความสะดวกค่ะ
บ้านนี้คิดไว้ว่าจะให้เข้าตอนอายุ3ขวบค่ะ แต่ตอนนี้พึ่ง2เดือนเองค่ะ แต่แม่ของคิดไว้ให้ก่อนค่ะ :haha:
ความพร้อมของลูกเป็นหลักค่ะ
บ้านนี้คิดไว้จะให้เข้าเรียนตอน 3ขวบค่ะ
Please login to comment.
Login