น้องเดนต้า แจก สูตร (ไม่) ลับ ✨
🦷 หนูน้อยฟันดี 2 - 2 - 2
✅ แปรงฟันอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง
✅ แปรงฟันนานอย่างน้อย 2 นาที
✅ ไม่ทานอาหารและเครื่องดื่ม
หลังแปรงฟัน 2 ชั่วโมง ⏱
.
คุณพ่อคุณแม่ก็สามารถใช้สูตรนี้ได้นะ 😘
👉ทำเป็นประจำฟันสะอาดขึ้นแน่นอน
ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก
สำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย
.
#เพราะเด็กไม่ใช่ผู้ใหญ่ตัวเล็ก
จึงต้องเลือกทันตแพทย์เฉพาะทางสำหรับเด็ก 😁
0


Please Login to CommentLog In