วุฒิชัย เสือใหญ่
วุฒิชัย เสือใหญ่
@Tiger5607543988 Psychologist
ฉันคือผู้เชี่ยวชาญ
Speciality:
#SnipTopics.MENTAL_HEALTH #SnipTopics.DIETING_AND_NUTRITION #SnipTopics.NATURE #SnipTopics.MOTOR_SKILLS

Achievements

Expert
Description
Hi I'm expert.
TimelineInteractions
Topic to follow
See more
SnipTopics.COGNITIVE_DEVELOPMENTSnipTopics.MENTAL_HEALTHSnipTopics.FOOD_AND_DRINKSSnipTopics.PRODUCTIVITYSnipTopics.SHOPPING

น้องเดนต้า แจก สูตร (ไม่) ลับ ✨
🦷 หนูน้อยฟันดี 2 - 2 - 2
✅ แปรงฟันอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง
✅ แปรงฟันนานอย่างน้อย 2 นาที
✅ ไม่ทานอาหารและเครื่องดื่ม
หลังแปรงฟัน 2 ชั่วโมง ⏱
.
คุณพ่อคุณแม่ก็สามารถใช้สูตรนี้ได้นะ 😘
👉ทำเป็นประจำฟันสะอาดขึ้นแน่นอน
ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก
สำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย
.
#เพราะเด็กไม่ใช่ผู้ใหญ่ตัวเล็ก
จึงต้องเลือกทันตแพทย์เฉพาะทางสำหรับเด็ก 😁
0

SnipTopics.CHILD_CARE_AND_DEVELOPMENT
SnipTopics.SOCIAL_AND_EMOITIONAL_DEVELOPMENT
เด็กดื้อ ทำอย่างไรดี EP.1
"เด็กดื้อถือว่าผิดปกติหรือไม่"
เด็กดื้อถือเป็นเรื่องปกติและเป็นขั้นหนึ่งของการเจริญเติบโต โดยความดื้อรั้นนั้นเป็นเสมือนการวัดแนวทางปฏิบัติตัวที่พ่อแม่คาดหวังจากเด็ก เนื่องจากการต่อต้านพ่อแม่ด้วยการแสดงพฤติกรรมที่ดื้อหรือขัดคำสั่งจะช่วยให้เด็กรับรู้ถึงขอบเขตกฏเกณฑ์ของพ่อแม่และรู้จักควบคุมอารมณ์ ซึ่งเป็นหนึ่งในกระบวนการที่ช่วยให้เด็กได้เรียนรู้และค้นหาตัวตน กล้าแสดงบุคลิกและลักษณะนิสัยเฉพาะตน มีความมั่นใจ และรู้จักพึ่งพาตนเองเมื่อเติบโตขึ้น
อย่างไรก็ตาม ปัจจัยบางอย่างอาจเป็นตัวกระตุ้นให้เด็กเกิดการต่อต้านได้เช่นกัน เช่น พ่อแม่คาดหวังให้เด็กทำสิ่งต่าง ๆ โดยไม่สมเหตุสมผล การใช้อารมณ์กับลูกมากกว่าเหตุผล เป็นต้น แต่ในบางกรณีความดื้ออาจเกิดจากอารมณ์ของเด็กเอง หรือสภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อเด็ก เช่น มีปัญหาที่โรงเรียน บรรยากาศภายในบ้านตึงเครียด พ่อแม่ทะเลาะกัน เป็นต้น ดังนั้น แทนที่จะหงุดหงิดหรืออารมณ์เสียเมื่อเด็กดื้อ พ่อแม่ควรหันมาเอาใจใส่และสังเกตถึงปัญหาที่เกิดขึ้นกับลูกอย่างใกล้ชิด
0

SnipTopics.CHILD_CARE_AND_DEVELOPMENT
SnipTopics.SOCIAL_AND_EMOITIONAL_DEVELOPMENT
เด็กดื้อ! ทำอย่างไรดี?
EP.1 เด็กดื้อถือว่าผิดปกติหรือไม่?
EP.2 วิธีรับมือกับเด็กดื้อ
EP.3 ทำอย่างไร หากเด็กดื้อไม่หาย
EP.4 ปัญหาเด็กดื้อ ที่ควรรับมือโดยแพทย์

Coming soon
0

SnipTopics.CHILD_CARE_AND_DEVELOPMENT
SnipTopics.NATURE
SnipTopics.SOCIAL_AND_EMOITIONAL_DEVELOPMENT
ความต้องการทางด้านจิตใจของเด็ก EP.6 (final)
"ให้โอกาสใช้พลังงานในทางสร้างสรรค์"
วัยเด็กเป็นวัยที่มีกำลังงานในตัวมาก เด็กต้องได้รับโอกาสให้ใช้พลังงานไปในทางสร้างสรรค์
👇ต่อในคอมเมนต?👇
0
Topic to follow
See more
SnipTopics.COGNITIVE_DEVELOPMENTSnipTopics.MENTAL_HEALTHSnipTopics.FOOD_AND_DRINKSSnipTopics.PRODUCTIVITYSnipTopics.SHOPPING
Street
Articles
Club
Noti
Me