วุฒิชัย เสือใหญ่
วุฒิชัย เสือใหญ่
@Tiger5607543988 Psychologist
ฉันคือผู้เชี่ยวชาญ
Speciality:
#SnipTopics.MENTAL_HEALTH #SnipTopics.DIETING_AND_NUTRITION #SnipTopics.NATURE #SnipTopics.MOTOR_SKILLS

Achievements

Expert
Description
Hi I'm expert.
Topic to follow

น้องเดนต้า แจก สูตร (ไม่) ลับ ✨
🦷 หนูน้อยฟันดี 2 - 2 - 2
✅ แปรงฟันอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง
✅ แปรงฟันนานอย่างน้อย 2 นาที
✅ ไม่ทานอาหารและเครื่องดื่ม
หลังแปรงฟัน 2 ชั่วโมง ⏱
.
คุณพ่อคุณแม่ก็สามารถใช้สูตรนี้ได้นะ 😘
👉ทำเป็นประจำฟันสะอาดขึ้นแน่นอน
ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก
สำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย
.
#เพราะเด็กไม่ใช่ผู้ใหญ่ตัวเล็ก
จึงต้องเลือกทันตแพทย์เฉพาะทางสำหรับเด็ก 😁
น้องเดนต้า แจก สูตร (ไม่) ลับ ✨ 🦷 หนูน้อยฟันดี 2 - 2 - 2 ✅ แปรงฟันอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง ✅ แปรงฟันนน้องเดนต้า แจก สูตร (ไม่) ลับ ✨ 🦷 หนูน้อยฟันดี 2 - 2 - 2 ✅ แปรงฟันอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง ✅ แปรงฟันน
0

SnipTopics.CHILD_CARE_AND_DEVELOPMENT
SnipTopics.SOCIAL_AND_EMOITIONAL_DEVELOPMENT
เด็กดื้อ ทำอย่างไรดี EP.1
"เด็กดื้อถือว่าผิดปกติหรือไม่"
เด็กดื้อถือเป็นเรื่องปกติและเป็นขั้นหนึ่งของการเจริญเติบโต โดยความดื้อรั้นนั้นเป็นเสมือนการวัดแนวทางปฏิบัติตัวที่พ่อแม่คาดหวังจากเด็ก เนื่องจากการต่อต้านพ่อแม่ด้วยการแสดงพฤติกรรมที่ดื้อหรือขัดคำสั่งจะช่วยให้เด็กรับรู้ถึงขอบเขตกฏเกณฑ์ของพ่อแม่และรู้จักควบคุมอารมณ์ ซึ่งเป็นหนึ่งในกระบวนการที่ช่วยให้เด็กได้เรียนรู้และค้นหาตัวตน กล้าแสดงบุคลิกและลักษณะนิสัยเฉพาะตน มีความมั่นใจ และรู้จักพึ่งพาตนเองเมื่อเติบโตขึ้น
อย่างไรก็ตาม ปัจจัยบางอย่างอาจเป็นตัวกระตุ้นให้เด็กเกิดการต่อต้านได้เช่นกัน เช่น พ่อแม่คาดหวังให้เด็กทำสิ่งต่าง ๆ โดยไม่สมเหตุสมผล การใช้อารมณ์กับลูกมากกว่าเหตุผล เป็นต้น แต่ในบางกรณีความดื้ออาจเกิดจากอารมณ์ของเด็กเอง หรือสภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อเด็ก เช่น มีปัญหาที่โรงเรียน บรรยากาศภายในบ้านตึงเครียด พ่อแม่ทะเลาะกัน เป็นต้น ดังนั้น แทนที่จะหงุดหงิดหรืออารมณ์เสียเมื่อเด็กดื้อ พ่อแม่ควรหันมาเอาใจใส่และสังเกตถึงปัญหาที่เกิดขึ้นกับลูกอย่างใกล้ชิด
เด็กดื้อ ทำอย่างไรดี EP.1 "เด็กดื้อถือว่าผิดปกติหรือไม่" เด็กดื้อถือเป็นเรื่องปกติและเป็นขั้นหนึ่งขอเด็กดื้อ ทำอย่างไรดี EP.1 "เด็กดื้อถือว่าผิดปกติหรือไม่" เด็กดื้อถือเป็นเรื่องปกติและเป็นขั้นหนึ่งขอ
0

SnipTopics.CHILD_CARE_AND_DEVELOPMENT
SnipTopics.SOCIAL_AND_EMOITIONAL_DEVELOPMENT
เด็กดื้อ! ทำอย่างไรดี?
EP.1 เด็กดื้อถือว่าผิดปกติหรือไม่?
EP.2 วิธีรับมือกับเด็กดื้อ
EP.3 ทำอย่างไร หากเด็กดื้อไม่หาย
EP.4 ปัญหาเด็กดื้อ ที่ควรรับมือโดยแพทย์

Coming soon
เด็กดื้อ! ทำอย่างไรดี? EP.1 เด็กดื้อถือว่าผิดปกติหรือไม่? EP.2 วิธีรับมือกับเด็กดื้อ EP.3 ทำอย่างไร เด็กดื้อ! ทำอย่างไรดี? EP.1 เด็กดื้อถือว่าผิดปกติหรือไม่? EP.2 วิธีรับมือกับเด็กดื้อ EP.3 ทำอย่างไร
0

SnipTopics.CHILD_CARE_AND_DEVELOPMENT
SnipTopics.SOCIAL_AND_EMOITIONAL_DEVELOPMENT
SnipTopics.NATURE
ความต้องการทางด้านจิตใจของเด็ก EP.6 (final)
"ให้โอกาสใช้พลังงานในทางสร้างสรรค์"
วัยเด็กเป็นวัยที่มีกำลังงานในตัวมาก เด็กต้องได้รับโอกาสให้ใช้พลังงานไปในทางสร้างสรรค์
👇ต่อในคอมเมนต?👇
ความต้องการทางด้านจิตใจของเด็ก EP.6 (final) "ให้โอกาสใช้พลังงานในทางสร้างสรรค์" วัยเด็กเป็นวัยที่มีกความต้องการทางด้านจิตใจของเด็ก EP.6 (final) "ให้โอกาสใช้พลังงานในทางสร้างสรรค์" วัยเด็กเป็นวัยที่มีก
0
 
 
 
  
    
 
 
 
  
    
Topic to follow