เด็กดื้อ ทำอย่างไรดี EP.1

เด็กดื้อ ทำอย่างไรดี EP.1
"เด็กดื้อถือว่าผิดปกติหรือไม่"
เด็กดื้อถือเป็นเรื่องปกติและเป็นขั้นหนึ่งของการเจริญเติบโต โดยความดื้อรั้นนั้นเป็นเสมือนการวัดแนวทางปฏิบัติตัวที่พ่อแม่คาดหวังจากเด็ก เนื่องจากการต่อต้านพ่อแม่ด้วยการแสดงพฤติกรรมที่ดื้อหรือขัดคำสั่งจะช่วยให้เด็กรับรู้ถึงขอบเขตกฏเกณฑ์ของพ่อแม่และรู้จักควบคุมอารมณ์ ซึ่งเป็นหนึ่งในกระบวนการที่ช่วยให้เด็กได้เรียนรู้และค้นหาตัวตน กล้าแสดงบุคลิกและลักษณะนิสัยเฉพาะตน มีความมั่นใจ และรู้จักพึ่งพาตนเองเมื่อเติบโตขึ้น
อย่างไรก็ตาม ปัจจัยบางอย่างอาจเป็นตัวกระตุ้นให้เด็กเกิดการต่อต้านได้เช่นกัน เช่น พ่อแม่คาดหวังให้เด็กทำสิ่งต่าง ๆ โดยไม่สมเหตุสมผล การใช้อารมณ์กับลูกมากกว่าเหตุผล เป็นต้น แต่ในบางกรณีความดื้ออาจเกิดจากอารมณ์ของเด็กเอง หรือสภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อเด็ก เช่น มีปัญหาที่โรงเรียน บรรยากาศภายในบ้านตึงเครียด พ่อแม่ทะเลาะกัน เป็นต้น ดังนั้น แทนที่จะหงุดหงิดหรืออารมณ์เสียเมื่อเด็กดื้อ พ่อแม่ควรหันมาเอาใจใส่และสังเกตถึงปัญหาที่เกิดขึ้นกับลูกอย่างใกล้ชิด
0


Please Login to CommentLog In