ความต้องการทางด้านจิตใจของเด็ก EP.6 (final)

ความต้องการทางด้านจิตใจของเด็ก EP.6 (final)
"ให้โอกาสใช้พลังงานในทางสร้างสรรค์"
วัยเด็กเป็นวัยที่มีกำลังงานในตัวมาก เด็กต้องได้รับโอกาสให้ใช้พลังงานไปในทางสร้างสรรค์
👇ต่อในคอมเมนต?👇
1


Please Login to CommentLog In

วุฒิชัย เสือใหญ่
เช่น การเล่น การออกกำลังกายในเกมกีฬาต่าง ๆ การมีกิจกรรมอื่น ๆ ที่เหมาะสม ถ้าผู้ใหญ่ไม่เห็นความสำคัญข้อนี้อาจต้องการให้เด็กอยู่อย่างสงบเรียบร้อยเสมอ อาจทำให้กลายเป็นเด็กเก็บกด ไม่กล้าแสดงออก เชื่องซึมหรือเฉี่อยชา ไม่ร่าเริงแจ่มใส ไม่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์