POST

ความต้องการทางด้านจิตใจของเด็ก EP.3

SnipTopics.CHILD_CARE_AND_DEVELOPMENT
SnipTopics.SOCIAL_AND_EMOITIONAL_DEVELOPMENT
SnipTopics.NATURE
ความต้องการทางด้านจิตใจของเด็ก EP.3
"ความรู้สึกมั่นคงปลอดภัย"
ความรู้สึกมั่งคงปลอดภัยของเด็กได้มาจากสิ่งแวดล้อมรอบข้าง โดยเฉพาะพ่อแม่ ถ้าพ่อแม่มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ครอบครัวสงบสุข เด็กจะไม่รู้สึกกลัวว่าจะถูกทอดทิ้ง
👇ต่อในคอมเมนต์👇
ความต้องการทางด้านจิตใจของเด็ก EP.3 "ความรู้สึกมั่นคงปลอดภัย" ความรู้สึกมั่งคงปลอดภัยของเด็กได้มาจากความต้องการทางด้านจิตใจของเด็ก EP.3 "ความรู้สึกมั่นคงปลอดภัย" ความรู้สึกมั่งคงปลอดภัยของเด็กได้มาจาก

Please login to comment. Login

บ่อยครั้งที่พบว่าเด็กมีอาการทางกาย เช่น ปวดหัว ปวดท้อง โดยไม่มีโรคทางกายเป็นเหตุแต่กลับสัมพันธ์กับเวลาเด็กเกิดรู้สึกเครียด รู้สึกกลัวที่เห็นพ่อแม่ทะเลาะกันทำร้ายร่างกายกัน หรือกำลังจะหย่าร้างกัน
นอกจากนั้นเด็กก็ยังต้องการความรู้สึกว่าผู้ใหญ่สามารถปกป้องตนได้ ไม่ปล่อยให้เกิดอันตรายกับตน เด็กควรได้รับการปกป้องจากอันตรายทางกาย เช่น อุบัติเหตุต่างๆ
และควรได้รับการปกป้องไม่ให้รับความกระทบกระเทือนใจอย่างรุนแรง เช่น ภาพอุบัติเหตุที่น่าสยดสยองมาก ภาพภัยพิบัติตามธรรมชาติที่ร้ายแรงน่าสพึงกลัว ภาพเกี่ยวกับทางเพศที่ไม่เหมาะสมกับวัยของเด็ก และควรเตรียมตัวเตรียมใจให้เด็กสำหรับเหตุการณ์สำคัญๆเช่นการมีน้องใหม่ การผ่าตัดเป็นต้น
Please login to comment.
Login