ความต้องการทางด้านจิตใจของเด็ก EP.1

ความต้องการทางด้านจิตใจของเด็ก EP.1
"ความรักความอบอุ่น"
เด็กรู้สึกอยากให้พ่อแม่หรือผู้เลี้ยงดูรักตน รู้สึกว่าตนเองเป็นที่ต้องการ มีค่าสำหรับพ่อแม่ รู้สึกว่าตนเองเป็นที่ยอมรับ เด็กไม่ควรรู้สึกว่าพ่อแม่รังเกียจตน
👇ต่อในคอมเมนต์👇
2


Please Login to CommentLog In

วุฒิชัย เสือใหญ่
สิ่งสำคัญที่ต้องกล่าวถึงคือ เด็กต้องการความรักอย่างเหมาะสม ไม่ใช่รักมากอย่างไม่มีขอบเขต เช่น ตามใจทุกอย่างโดยไม่มีเหตุผลจนทำให้กลายเป็นคนตามใจตัวเองตลอดเวลา ไม่สามารถอดทนต่อสภาวะที่คนปกติธรรมดาควรจะอดทนได้ จนกลายเป็นข้อบกพร่องทางบุคลิกภาพไป
วุฒิชัย เสือใหญ่
เด็กไม่ชอบให้ลำเอียง ปฏิเสธหรือไม่เป็นที่ต้องการและไม่ควรให้รู้สึกมีปมด้อยหรือน้อยเนื้อต่ำใจต่างๆ นาๆ เจตคติหรือท่าทีของผู้ใหญ่ที่กล่าวมาข้างต้นนี้มีอิทธิพลอย่างมากต่อจิตใจของเด็ก