POST

ลูก7เดือนไม่ยอมกินอาหารเลยค่ะไม่รู้ว่าเกี่ยวกับฟันหรือเปล่า

SnipTopics.CHILD_CARE_AND_DEVELOPMENT
ลูก7เดือนไม่ยอมกินอาหารเลยค่ะไม่รู้ว่าเกี่ยวกับฟันหรือเปล่า

Please login to comment. Login

เป็นไปได้ค่ะ ลองส่องดูมีนูนๆค่ะ
แม่ลองเปลี่ยนเมนูอาหารดูบ้างรึยังคะ ลองหลอกล่อพาไปทานนอกสถานที่อาจจะช่วยได้ไหมคะ
ถ้าเมคชัวร์ ควรลองปรึกษาหมอดูดีกว่าค่ะ
ลองดูความข้นของอาหารนะคะ ลองเริ่มจากเหลวๆก่อนค่ะ
Please login to comment. Login
Street
Articles
Club
Noti
Me